Behandlingen av begäranden om information är överbelastad

I regel svarar vi på begäranden om information i den ordning de kommit in.

Behandlingen av begäranden om information är överbelastad vid revisionsverket. I regel svarar vi på begäranden om information i den ordning de kommit in.

Den senaste tiden har medierna och medborgarna lämnat ett stort antal begäranden om information till revisionsverket. Hittills har vi kunnat besvara begärandena och leverera den begärda informationen på det sätt som förutsätts i offentlighetslagen utan dröjsmål och senast inom två veckor.

Vi strävar efter att vara snabba även i fortsättningen, men för att trygga riksdagens rätt till information och ämbetsverkets övriga verksamhet kan vi bli tvungna att göra avkall på vårt mål. För att leverera material kan vi behöva en handläggningstid på en månad enligt offentlighetslagen.

För att vi så väl som möjligt ska kunna tillgodose mediernas och medborgarnas rätt till information ber vi er att tydligt precisera er begäran om information.

Registratorskontorets kontaktuppgifter

Tfn 09 432 5809, vardagar kl. 9–15
kirjaamo@vtv.fi

kategorier