Coachning i ungdomsverkstäder ökar studiebenägenheten men främjar inte sysselsättningen bland unga

Coachning i ungdomsverkstäder uppmuntrade speciellt 21–24-åringar och unga med examen från åtminstone andra stadiet att fortsätta studera och yngre ungdomar att studera klart på andra stadiet. Dimensioneringen av uppsökande ungdomsarbete i kommunerna svarar inte alltid mot behovet.

Uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstäder är individanpassade åtgärder för att stödja unga som löper risk för utslagning. Huvudman för bägge tjänsterna är i regel kommunerna men verksamheten understöds genom statsunderstöd.

Statens revisionsverk har granskat dels utfallet för och effekterna av arbetsverkstäder för unga 2013–2016, dels inriktningen av och kostnadseffektiviteten för resurserna för uppsökande ungdomsarbete 2014–2017.

Studiebenägenheten ökade speciellt hos över 20-åringar och ungdomar med examen från andra stadiet

Coachning i ungdomsverkstäder styr speciellt över 20-åringar som redan tagit examen på andra stadiet att studera för en annan examen eller ett annat yrke.

Jämfört med referensgruppen tog också 17–20-åringar och unga som saknade examen på andra stadiet oftare examen på andra stadiet under första året efter coachningen. Coachningen hade ingen synlig effekt på deltagarnas sysselsättning.

”Ungdomsverkstäderna bör utvecklas så att ungdomscoachningen tydligare stödjer studier och examina på andra stadiet för under 20-åringar och unga som saknar examen från andra stadiet”, säger ledande effektivitetsrevisor Tanja Kirjavainen.

Uppsökande ungdomsarbete kan göras effektivare genom allokering av statsunderstöden enligt behovet i regionerna

Målet har varit att alla kommuner i Finland ska erbjuda uppsökande ungdomsarbete. Dessvärre har det saknats en koppling mellan dimensioneringen av tjänsten i kommunerna och indikatorerna för de ungas servicebehov, som exempelvis hur stor andel unga är varken i utbildning eller i arbetslivet.

”Det uppsökande ungdomsarbetet kan med andra ord göras effektivare genom allokering av statsunderstöden också enligt servicebehovet i regionerna”, säger Tanja Kirjavainen.
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska de verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för det uppsökande ungdomsarbetet och för verkstadsverksamheten för unga stärkas de närmaste åren. I regeringens projekt för att utvidga läroplikten nämns ungdomsverkstäder också bland de studie- och stödformer som ska integreras i läroplikten.

Ta del av publikationen: Effekterna av arbetsverkstäder för unga samt resurserna och effektiviteten i uppsökande ungdomsarbete

Fler granskningar utförda av Statens revisionsverk och information om god förvaltning finns på VTV.fi

kategorier