De som blivit valda vid välfärdsområdesvalet ska lämna in sin redovisning av valfinansieringen senast 26.3

Av kandidaterna gjorde 29 procent en frivillig förhandsredovisning av sin valfinansiering.

Historiens första välfärdsområdesfullmäktige har valts för välfärdsområdena. Alla ledamöter och ersättare som blivit valda i välfärdsområdesvalet 2022 ska göra en redovisning av valfinansieringen senast två månader efter att valresultatet har fastställts.

Redovisningen av valfinansieringen görs i första hand elektroniskt via revisionsverkets e-tjänst och den ska lämnas in senast 26.3.2022. Partierna och föreningarna lämnar in redovisningen i samband med bokslutet 2022.

I redovisningen av valfinansieringen anges kostnaderna för valkampanjen under kampanjperioden samt finansieringen med vilken kostnaderna täcks.

Redovisningen av valfinansieringen ska lämnas in även då den redovisningsskyldiga kandidaten inte har haft några kampanjkostnader eller fått någon valfinansiering. Kampanjtiden för välfärdsområdesvalet inleddes 23.7.2021 och avslutas 6.2.2022.

Mer information om redovisningen av valfinansiering och anvisningar för hur man gör en redovisning finns på val- och partifinansieringstillsynens webbplats.

Redovisning av valfinansieringen ska göras trots förhandsredovisningen

Den officiella redovisningen av valfinansieringen ska göras även om den invalda kandidaten har gjort en förhandsredovisning av sin valfinansiering. Förhandsredovisningen försnabbar och underlättar också upprättandet av den egentliga redovisningen.

I välfärdsområdesvalet 2022 gjorde 3 067 kandidater, dvs. 29 procent av alla kandidater, en frivillig förhandsredovisning av sin valfinansiering. Det lämnades förhållandevis in fler förhandsredovisningar i välfärdsområdesvalet än i kommunalvalet 2021.

Redovisningarna av valfinansieringen är offentliga handlingar. Om den redovisningsskyldiga upprättar redovisningen av valfinansieringen så snart de slutliga kostnaderna för kampanjen är klara, förmedlar hen information i tid och främjar transparensen i kostnaderna och finansieringen för sin egen kampanj.

Mer information

Rådgivning i valfinansieringsärenden:

Rådgivningstelefon 09 432 5899 (vardagar kl. 10–14)
vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

Mediernas intervjuförfrågningar och frågor:

Pontus Londen, ledande redovisningsrevisor, projektchef, tfn 040 733 9758
vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

kategorier