Eurovalet 2024: En ansvarsfull kandidat berättar öppet om sin valfinansiering

Varje kandidat i Europaparlamentsvalet kan öka transparensen i valfinansieringen genom att lämna in en förhandsredovisning av sin valfinansiering så snart som möjligt. Efter valet lämnar de ledamöter och ersättare som valts till Europaparlamentet en slutlig redovisning.

Förhandsredovisningen ökar valfinansieringens transparens

Varje kandidat kan bidra till att göra valfinansieringen mer transparent genom att lämna in en förhandsredovisning av sin valkampanjfinansiering. Förhandsredovisningarna publiceras på webben på adressen vaalirahoitus.fi.

Förhandsredovisningen kan lämnas in under perioden 10.5–8.6. Förhandsredovisningen ska innehålla en plan för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen.

Efter att ha lämnat in förhandsredovisningen kan kandidaten berätta om den i sociala medier eller på sin webbplats: läs mer och ladda ner bildfil.

Ju tidigare förhandsredovisningen lämnas in, desto bättre tjänar den den öppna förvaltningen, demokratin och väljarna. Förhandsröstningen vid Europaparlamentsvalet  inleds den 29 maj och avslutas den 4 juni i Finland. Valdagen är den 9 juni 2024.

Redovisningen av valfinansieringen ska lämnas in 12.6–12.8.2024

Efter valet ska alla ledamöter och ersättare som valts till Europaparlamentet enligt lagen lämna in den egentliga redovisningen av valfinansieringen.

Redovisningen kan lämnas in från och med den 12 juni och den ska lämnas in senast den 12 augusti 2024. I redovisningen av valfinansieringen uppges de slutliga kostnaderna för valkampanjen samt den finansiering med vilken kostnaderna har täckts. Redovisningen av valfinansieringen ska lämnas in även då den redovisningsskyldiga kandidaten inte har haft några kampanjkostnader eller fått någon valfinansiering.

Efter redovisningen av valfinansieringen ska den redovisningsskyldiga på begäran lämna in också sina kampanjkontoutdrag eller andra motsvarande utredningar, om revisionsverket behöver dem i sitt tillsynsarbete. Revisionsverket skickar instruktioner om detta till de redovisningsskyldiga.

Mer information

Rådgivning i valfinansieringsärenden

Rådgivningstelefon vardagar kl. 10–14, tfn 09 432 5899
vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

Mediernas intervjuförfrågningar och frågor

Pontus Londen, ledande redovisningsrevisor, tfn 040 733 9758
vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

kategorier