Information om valfinansieringen vid presidentvalet

Förhandsredovisningar av finansieringen av valkampanjerna vid presidentvalet 2024 kan redan lämnas in till Statens revisionsverk. Ingen kandidat har ännu lämnat in någon förhandsredovisning av finansieringen av valkampanjen.

Förhandsredovisningarna och senare de egentliga redovisningarna av valfinansieringen publiceras på webbplatsen vaalirahoitusvalvonta.fi. Förhandsredovisningen är frivillig, medan den redovisning av valfinansieringen som görs efter valet är obligatorisk för alla kandidater.

Till skillnad från andra val finns det vid presidentval ingen övre gräns för hur mycket finansiering kandidaterna kan ta emot från enskilda givare. Liksom vid andra val ska bidragsgivaren dock namnges, om bidragsbeloppet är 1 500 euro eller mer. Vid presidentval gäller också samma regler för vem man kan ta emot bidrag från som vid andra val. Läs mer om tillåtna bidrag för en valkampanj.

Viktiga datum för valfinansieringen

  • On 17.1 Förhandsröstningen börjar.

  • Fr 26.1 Sista dagen för inlämnande av förhandsredovisning av det första valet

  • Sö 28.1 Valdag vid första valet

  • Ti 30.1 Resultatet från det första valet bekräftas. Redovisningen av valfinansieringen börjar och fortsätter fram till 2.4 om bara ett val hålls. Om presidentvalet går vidare till ett andra val kan man fortfarande göra förhandsredovisningar av valfinansieringen eller komplettera redan gjorda förhandsredovisningar fram till 9.2.

  • Sö 11.2 Valdag vid det andra valet

  • On 14.2.2024 Resultatet från det andra valet bekräftas. Redovisningarna av valfinansieringen börjar och fortsär ttefram till 15.4.

Mer information

Vaalirahoitusvalvonta.fi

vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

kategorier