Kandidaterna i riksdagsvalet ska följa upp valfinansieringen från början

Kampanjperioden för vårens riksdagsval har börjat. Uppgifterna om valfinansieringen lämnas till Statens revisionsverk.

Kampanjperioden för riksdagsvalet 2023 pågår redan. Varje kandidat gör klokt i att från första början följa upp kostnaderna för och finansieringen av sin valkampanj. På så sätt är det lättare för kandidaten att redogöra för sin valfinansiering till revisionsverket. Uppföljningen hjälper också kandidaten att skilja åt kampanjutgifterna från de privata utgifterna.

Valfinansieringen för hela kampanjperioden 2.10.2022–16.4.2023 redovisas till Statens revisionsverk. Till revisionsverket redovisas både kostnaderna för valkampanjen under kampanjperioden och finansieringen med vilken kostnaderna täcks.

2.10.2022 Kampanjperioden börjar sex månader före valet. 2.3.2023 Kandidaterna och partierna kan börja lämna in frivilliga förhandsredovisningar. Förhandsredovisningen kan dock lämnas in tidigast efter att sammanställningen av kandidatlistorna har gjorts. 1.4.2023 Sista dagen för inlämning av frivilliga förhandsredovisningar. 2.4.2023 Valdagen. 5.4.2023 Valresultatet bekräftas. De som valts kan börja lämna in redovisningar av valfinansieringen. 5.6.2023 Sista dagen för inlämning av redovisningar av valfinansieringen i tid.
De viktigaste datumen för riksdagsvalet 2023

Insamlingen av förhandsredovisningar av valfinansieringen inleds i början av mars

Kandidaten gör klokt i att lämna in också en förhandsredovisning av sin valfinansiering. Med förhandsredovisningen ger kandidaten öppen information om kostnaderna för och finansieringen av sin valkampanj till väljarna. En förhandsredovisning som gjorts i tid före valdagen gör valfinansieringen transparent och främjar demokratin.

Förhandsredovisningen ska innehålla en plan för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen. Redovisningarna görs i första hand i revisionsverkets e-tjänst. Redovisningarna publiceras på webben som sådana och utan dröjsmål. Förhandsredovisningar kan göras från och med 2.3.2023.

Riksdagsvalet ordnas den 2 april 2023. Efter att valresultatet har fastställts inleds inlämnandet av de egentliga redovisningarna av valfinansieringen.

Närmare information finns på webbplatsen för valfinansiering.

kategorier