Redovisningen av valfinansieringen vid riksdagsvalet ska göras senast den 5 juni

Riksdagsvalet 2023 har hållits, men tillsynen över valfinansieringen fortsätter.

Alla som valts till riksdagsledamöter och alla som förordnats till ersättare ska lämna in en redovisning av valfinansieringen senast den 5 juni 2023. Redovisningen av valfinansieringen görs på webben i revisionsverkets e-tjänst.

I redovisningen av valfinansieringen uppges de slutliga kostnaderna för valkampanjen samt den finansiering med vilken kostnaderna har täckts. Redovisningen av valfinansieringen ska lämnas in även då den redovisningsskyldiga kandidaten inte har haft några kampanjkostnader eller fått någon valfinansiering.

Partier och föreningar redovisar kostnaderna för och finansieringen av sina valkampanjer i samband med bokslutet för 2023.

Mer information om redovisningen av valfinansiering och anvisningar för hur man gör en redovisning finns på val- och partifinansieringstillsynens webbplats.

Färre förhandsredovisningar än förra gången

Varje kandidat i riksdagsvalet hade möjlighet att berätta öppet om sin valkampanjfinansiering och sina bidragsgivare redan före valdagen. Ändå gjorde endast 44 procent av kandidaterna en frivillig förhandsredovisning av sin valfinansiering.

Intresset att på förhand berätta för väljarna om valfinansieringen har minskat, eftersom motsvarande siffra vid det föregående riksdagsvalet 2019 var 48 procent. Det vore dock viktigt att göra en förhandsredovisning, eftersom en transparent valfinansiering stödjer det demokratiska systemet.

Förhandsredovisningen ersätter inte den egentliga lagstadgade redovisningen av valfinansieringen. De som valts till riksdagsledamöter och de som förordnats till ersättare ska lämna in en redovisning av valfinansieringen oberoende av om de gjort en förhandsredovisning eller inte.

Rådgivning i valfinansieringsärenden

Rådgivningstelefon 09 432 5899 (vardagar kl. 10–14)
vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

Mediernas intervjuförfrågningar och frågor

Pontus Londen, ledande redovisningsrevisor, tfn 040 733 9758
vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

kategorier