Revisionsverket har sagt upp Tytti Yli-Viikari

Statens revisionsverk har sagt upp Tytti Yli-Viikari från tjänsten som överdirektör.

I sitt beslut nämner revisionsverket att Yli-Viikari har brutit mot sin tjänsteplikt enligt lagen om riksdagens tjänstemän på ett sådant sätt att verket utifrån en helhetsbedömning har synnerligen vägande skäl som avses i nämnda lag att säga upp Yli-Viikaris tjänsteförhållande.

Yli-Viikari är för närvarande avstängd från tjänsteutövning under den tid som brottmålet pågår. Under sin tjänsteperiod som generaldirektör, dvs. från 2016 till och med 2021, var hon befriad från tjänsten som överdirektör.

kategorier