Visualiseringen har kompletterats, alla sju tilläggsbudgetar ingår

År 2020 beviljades sammanlagt sju tilläggsbudgetar med anledning av de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

Årets sista tilläggsbudget höjer statens upplåningsbehov till nästan 20 miljarder euro. I tilläggsbudgeten finns också anslag för nästan alla förvaltningsområden, i synnerhet på grund av de olika kostnaderna som coronapandemin orsakat. Även de minskade intäkterna från Veikkaus framgår tydligt.

Från visualiseringen kan du gå vidare och läsa innehållet i tilläggsbudgetarna för 2020. Närmare information om saken finns på finansministeriets budgetwebbplats och på riksdagens webbplats.

Statens budgetpropositioner (vm.fi/sv) (alla budgetpropositioner)
RP 146/2020 rd (eduskunta.fi/sv) (behandling av den sjunde tilläggsbudgeten, obs. propositionen har kompletterats RP 227/2020 rd)

 

kategorier