Budgeteringen och uppföljningen av samt rapporteringen om fullmakter

Revisorer: Pasi Tervasmäki, Kaj von Hertzen, Johanna Kormu, Jani Leinonen, Sebastian Seemer

Förvaltningsområden: republikens presidents kansli, statsrådets kansli, utrikesministeriet, justitieministeriet, inrikesministeriet, försvarsministeriet, finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet

kategorier