Hantering av ungdomsarbetslöshet

Målen för ungdomsgarantin inte har uppnåtts 2013. De svaga resultaten beror på flera faktorer, av vilka den mest betydelsefulla torde vara det dåliga ekonomiska läget. Vid revisionen granskades de åtgärder som ingick i samhällsgarantin för unga 2005 och ungdomsgarantin 2013 -program, hur åtgärderna har genomförts och följts upp samt konsekvensbedömningen för programmen. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier