Kommande publikation: Budgetplanering på medellång sikt

Målet med granskningen är att undersöka hur målen i anslutning till budgetplaneringen på medellång sikt förverkligas i det statsfinansiella ramförfarandet. Dessutom utreds ramstadgans förhållande till andra finanspolitiska mål. Med tanke på statsfinanserna är ramsystemet en betydande helhet som för sin del stöder uppnåendet av målen för balansen i den offentliga ekonomin. Syftet med granskningen av finansministeriet är att svara på frågan om ramnivån för det medellånga perspektivet har fastställts på ett effektivt och transparent sätt som en del av budgetprocessen. Granskningen har betydelse för säkerställandet av att budgetplaneringen på medellång sikt lyckas.

kategorier