Kommande publikation: Försörjningsberedskap

Syftet med revisionen är att ta fram information om nuläget för Finlands beredskap för exceptionella situationer och störningar, samt att bidra till att på ett kostnadseffektivt sätt lösa de problem som uppstått under covid-19-pandemin. Försörjningsberedskapscentralens balansräkning var strax över 2 miljarder euro i slutet av 2019. I praktiken har ämbetsverken och inrättningarna inom så gott som alla förvaltningsområden utgifter för försörjningsberedskap. Den egentliga revisionen fokuserar på de branscher som bedöms ha påverkats mest av covid-19-pandemin.

kategorier