Kommande publikation: Särskild berättelse om revisionen av statens bokslut och regeringens årsberättelse för 2020

Granskningen gäller huruvida statsbokslutet har upprättats enligt bestämmelserna och om budgeten och bestämmelserna om den har iakttagits. Dessutom granskas om regeringen i sin årsberättelse i enlighet med författningarna rapporterade om statusen för statsfinanserna och de offentliga finanserna samt om verksamhetens resultat.

kategorier