Granskning av finanspolitiken

Syftet med granskningen av finanspolitiken är att ge goda förutsättningar för det finanspolitiska beslutsfattandet och den offentliga debatten om finanspolitiken.

Revisionsverket granskar tillförlitligheten i informationen som används vid det finanspolitiska beslutsfattandet samt styrinstrumentens funktionsduglighet och effektivitet. Vid granskningen av finanspolitiken utvärderas det om den bild som har getts av statens ekonomiska ställning samt hållbarheten i den offentliga ekonomin är riktig och tillräcklig. Revisionsverket granskar även tillförlitligheten och effektiviteten i informationen som används i skattepolitiken.

Granskning av finanspolitiken genomförs på revisionsverkets enhet för effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken. Enheten gör 1–2 granskningar av finanspolitiken per år. Granskningen alstrar information även för övervakning av finanspolitiken. 

Finanspolitiska granskningsberättelser