Övervakning av finanspolitiken

Revisionsverkets uppgift är att övervaka uppfyllelsen av den finanspolitiska lagen (869/2012) och iakttagandet av reglerna som utgår från den samt uppställandet och uppfyllelsen av regler som styr finanspolitiken. Genom övervakningen bidrar verket till att reglerna är transparenta och förståeliga samt främjar stabiliteten och hållbarheten i den offentliga ekonomin.

Revisionsverket övervakar och granskar

  • uppställandet och uppfyllelsen av planen för de offentliga finanserna

  • efterlevnaden av EU:s stabilitets- och tillväxtpakt samt hur väl EU-regler lämpar sig för Finland

  • iakttagandet av det medelfristiga målet för de offentliga finanserna (MTO) samt den tillhörande korrigeringsmekanismen

  • realismen i de makroprognoser som ligger till grund för finanspolitiken samt tillförlitligheten i prognoserna om makroekonomin och de offentliga finanserna.

Resultaten av övervakningen av finanspolitiken rapporteras två gånger om året. Sedan 2017 har revisionsverket regelbundet bedömt prognoserna i efterhand med stöd av förordningen om en plan för de offentliga finanserna. Statsrådet ska följa statens revisionsverks offentliga ställningstaganden eller lämna ett offentligt svar på varför det inte följer dem.