VTV:n evästyksiä vaalikaudelle 2023–2027

Yhä uudet tekijät, kuten ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja työn murros, vaikuttavat kauaskantoisesti valtiontalouteen. Lisäksi viime vuosien yllättävät kriisit ovat lisänneet julkisia menoja. Alkavalla vaalikaudella tarvitaan määrätietoisia toimia, jotta julkinen talous voidaan saattaa kestävälle pohjalle.

Tarkastusvirasto julkaisee tarkastustietoon pohjaavat evästyksensä tulevan vaalikauden hallitusohjelmavalmistelua varten talous- ja hallintopolitiikan keskeisistä aiheista. Avaamme evästyksiä verkkolähetyksessä tiistaina 18.4.2023 klo 14.30–15.30.

Ohjelma:

  • VTV:n evästyksiä vaalikaudelle, pääjohtaja Sami Yläoutinen

  • Evästyksiä finanssipolitiikkaan, johtaja Matti Okko

  • Hallinnon tuloksellisuutta koskevia evästyksiä, johtaja Jaakko Eskola

 

Valtiontalouden tarkastusviraston evästyksiä vaalikaudelle 2023–2027 -raportti

Tilaisuuden esitysmateriaali

 

 

Lisätietoja: VTVviestinta@vtv.fi