Eduskunnalle tarpeen antaa kokonaiskuva Suomen tavoitteista rahoitusvakausjärjestelyissä

Valtiovarainministeriö on antanut eduskunnalle oikeaa ja luotettavaa tietoa Euroopan rahoitusvakausjärjestelyistä. Eurokriisin vastuista ja riskeistä on kuitenkin vaikea saada kokonaiskuvaa tietojen sirpaleisuuden vuoksi.

Valtiovarainministeriö on pystynyt antamaan eduskunnalle ajantasaista tietoa EU:n rahoitusvakausjärjestelyistä, vaikka kriisi on edennyt nopeasti ja eurohuippukokousten valmisteluprosesseja on ollut vaikea ennakoida. Valtiovarainministeriö on lisäksi pystynyt antamaan oikean kuvauksen Espanjan ja Kreikan vakuusjärjestelystä.

Tarkastuksessa havaittiin, että eduskunnalle on toimitettu runsaasti tietoa teknisistä yksityiskohdista, mutta taloudellisten vastuiden kokonaisuutta ja riskejä on analysoitu suhteellisen vähän. Suomen politiikkatavoitteiden kokonaisuutta eurokriisin hallinnassa ja kriisinhallintatoimien tuloksellisuutta ei ole käsitelty kattavasti. Tarkastusvirasto katsoo, että eduskunnan päätöksenteon taustaksi tarvittaisiin mahdollisimman selkeä kokonaiskuva päätettävästä asiasta, eri vaihtoehdoista ja riskeistä sekä olennaisimmista vaikutuksista.

Suomen kokonaisvastuiden ja -riskien hahmottamista vaikeuttaa se, että Euroopan keskuspankin kautta Suomelle tulevia välillisiä vastuita ei mikään taho Suomessa yhdistä Suomen valtion vastuisiin. Tämä johtuu Euroopan keskuspankin itsenäisyydestä ja erilaisista raportointikäytännöistä. Koska Euroopan keskuspankilla on merkittävä rooli eurokriisin hoidossa, olisi tarpeen löytää menettelyt, joilla kokonaisvastuita ja -riskejä esiteltäisiin yhdessä valtiopäiväasiakirjassa ja samassa käsittelyprosessissa.

Valtiovarainministeriössä tehdään riskeihin ja skenaarioihin liittyvää työtä, mutta valtiopäiväasiakirjoissa tämän työn havaintoja raportoidaan vähän. Tätä perustellaan muun muassa tietovuotojen minimoimisella ja negatiivisten markkinareaktioiden välttämisellä. Eduskunnan informointia luottamuksellisista asioista hoidetaan pääosin suullisesti, vaikka suulliset selvitykset on tarkoitettu täydentämään valtiopäiväasiakirjatietoja. Tarkastusvirasto suosittelee, että valtiovarainministeriö pohtisi yhdessä eduskunnan kanssa, miten eduskunnan päätöksenteon tueksi saataisiin enemmän tätä näkökulmaa.

Eurokriisin jatkuessa valtiovarainministeriössä on kiinnitetty enemmän huomiota työssä jaksamiseen, työnjakoon ja tiedonkulkuun. Tilanne onkin parempi vuoden takaiseen verrattuna. Tarkastuksessa kuitenkin havaittiin, että toimintaohjeet laadunvarmistuksesta puuttuvat. Jotta eduskunnan riittävien ja oikeiden tietojen saanti varmistetaan, ministeriön on tarpeen huolehtia laadunvarmistuksesta ja sisäisen valvonnan vahvistamisesta.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat