Europarlamenttivaalien 2019 rahoitus on tarkastettu

VTV on tarkastanut viime kevään EU-vaalien rahoitusilmoitukset. Noin puolet mepeiksi tai varamepeiksi valituista korjasi tai täydensi ilmoitustaan.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on käynyt läpi kevään 2019 europarlamenttivaalien rahoitusilmoitukset. Kaikki Euroopan parlamentin jäseniksi ja varajäseniksi valitut henkilöt toimittivat tarkastusvirastolle lain vaatiman ilmoituksen vaalirahoituksestaan. Näitä ilmoitusvelvollisia oli 27, ja suurin osa heistä jätti ilmoituksensa ajoissa. Kaksi henkilöä jätti ilmoituksensa seuraavana päivänä määräajan päättymisestä.

Tarkastusvirasto pyysi kaikilta rahoitusilmoitusten tekijöiltä myös vaalikampanjassa käytettyjen pankkitilien tiliotteet. Näin varmistetaan, että tiedot vaalirahoitusilmoituksissa ovat oikein. Tarkistusten yhteydessä tarkastusvirasto pyysi 14 henkilöä täydentämään tai korjaamaan tekemäänsä rahoitusilmoitusta. Korjaukset olivat lähinnä tarkennuksia rahoituksen erittelyssä.

”Vuoden 2019 EU-vaaleissa kahdessa tapauksessa tukea otettiin vastaan myös sellaisilta tahoilta, joilta ei vaalirahoituslain mukaan saisi ottaa. On muistettava, että vaalirahoitusilmoitusten oikeellisuudesta vastaa vaalirahoituslain perusteella aina vaaleissa valittu henkilö itse”, VTV:n johtava tilintarkastaja Pontus Londen sanoo.

Vaalirahoitusilmoituksista käy ilmi, että europarlamenttivaalien 2019 suurin vaalikampanja oli rahamäärältään 203 785 euroa ja pienin 542 euroa. Vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa vastaavat luvut olivat 183 701 euroa ja 4 056 euroa. Kampanjakulujen keskiarvo oli noin 56 880 euroa, kun vuonna 2014 se oli 68 771 euroa.

Europarlamenttivaalien 2019 vaalikampanjoiden kokonaiskulut olivat 1 535 771 euroa. Vuoden 2014 vaaleissa kokonaiskulut olivat 1 375 422 euroa (varaedustajia valittiin tuolloin vähemmän). Kokonaiskuluista ulkopuolista tukea oli kaikkiaan 936 732 euroa (vuonna 2014 summa oli 940 287 euroa).

Tutustu koko raporttiin:

Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa

Tarkastusviraston neuvonta vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan asioissa:

Puh. 09 432 5899, arkisin klo 10–14

vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

Vaalirahoitusvalvonta.fi

Kategoriat