Revisionen av finansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019 är klar

Statens revisionsverk har granskat redovisningarna av valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet i våras. Ungefär hälften av de invalda EU-parlamentarikerna (inklusive ordinarie ledamöter och ersättare) korrigerade eller kompletterade sin redovisning.

Statens revisionsverk har granskat redovisningarna av valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet våren 2019. Samtliga invalda EU-parlamentariker (både ordinarie ledamöter och ersättare) lämnade in den lagstadgade redovisningen om valfinansieringen till revisionsverket. De flesta av de inalles 27 redovisningsskyldiga lämnade in redovisningen i tid. Två personer lämnade in redovisningen dagen efter den sista redovisningsdagen.

Revisionsverket begärde också att samtliga redovisningsskyldiga skulle lämna in kontoutdragen för sina kampanjkonton. De används för att verifiera uppgifterna på redovisningarna. I samband med granskningen av redovisningarna bad revisionsverket 14 personer att komplettera eller korrigera sina redovisningar. Korrigeringarna gällde främst preciseringar till specifikationen av finansieringen.

”Vid Europaparlamentsvalet 2019 uppdagades också två fall i vilka valfinansiering hade mottagits av parter från vilka det enligt valfinansieringslagen inte är tillåtet att ta emot bidrag. Det är viktigt att komma ihåg att enligt valfinansieringslagen är det den invalda personen som ansvarar för redovisningens riktighet”, säger Pontus Londen, ledande redovisningsrevisor vid Statens revisionsverk.

Enligt redovisningarna av valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019 var det största kampanjbeloppet 203 785 euro och det minsta 542 euro. Vid Europaparlamentsvalet 2014 var de motsvarande beloppen 183 701 euro respektive 4 056 euro. De genomsnittliga kampanjkostnaderna var 56 880 euro, jämfört med 68 771 euro 2014.

De totala kampanjkostnaderna vid Europaparlamentsvalet 2019 uppgick till 1 535 771 euro. År 2014 var de totala kostnaderna 1 375 422 euro (då valdes färre ersättare). Kampanjbidrag från utomstående uppgick till sammanlagt 936 732 euro (jämfört med 940 287 euro 2014).

Ta del av hela rapporten:

Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019

Revisionsverkets rådgivning om tillsynen över val- och partifinansieringen:

Tfn 09 432 5899, vardagar kl. 10–14

vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

Vaalirahoitusvalvonta.fi

kategorier