Europarlamenttivaalit 2014: Tietoa medialle vaalirahoitusilmoituksista ja niiden valvonnasta

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestysaika on 14.-20.5.2014 ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 25.5.2014. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on valvonut ja vastaanottanut vaalirahoitusilmoituksia 1.5.2009 alkaen. Tarkastusvirasto julkaisee vastaanottamansa ennakko- ja vaalirahoitusilmoitukset reaaliajassa verkkopalvelussa, jossa ilmoituksia voi selailla ja niistä voi hakea tietoa raporteilla.

Europarlamenttivaaliehdokkaat, puolueet ja avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset voivat jättää vapaaehtoisen vaalirahoituksen ennakkoilmoituksensa valtiontalouden tarkastusvirastolle 25.4.-24.5.2014 välisenä aikana. Euroopan parlamentin jäseneksi valittujen ja varajäseneksi määrättyjen tulee jättää valtiontalouden tarkastusvirastolle vaalirahoitusilmoituksensakahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta.

Ennakkoilmoitus

Ennakkoilmoitus on vapaaehtoinen ja sen voivat tehdä kaikki ehdokkaat, puolueet ja avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset. Ennakkoilmoitus sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Ennakkoilmoituksia voi tehdä vaalipäivään asti. Kirjallisten ennakkoilmoitusten tulee olla perillä valtiontalouden tarkastusvirastossa 23.5.2014 klo 15 mennessä. Verkkopalvelussa ehdokkaat voivat tehdä ilmoituksia 24.5.2014 klo 24 asti. Tämän jälkeen tulleita ennakkoilmoituksia ei julkaista eikä käsitellä.

Muiden kuin parlamentin jäseneksi valittujen ja varajäseneksi määrättyjen ennakkoilmoitukset pidetään verkossa julkaistuna 30 päivän ajan vaalien tuloksen vahvistamisesta. Tämän jälkeen ne poistuvat julkaisusta automaattisesti.

Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisee saapuneet ennakkoilmoitukset sellaisenaan viipymättä osoitteessa www.vaalirahoitus.fi/fi/index/vaalirahailmoituksia/ilmoituslistaus.html.

Puolueiden ja avustuspäätöksessa tarkoitettujen yhdistysten ennakkoilmoitukset ovat osoitteessa www.vaalirahoitus.fi/fi/index/puoluetukiilmoituksia/ilmoituslistaus/ennakkoilmoitukset.html.

Vaalirahoitusilmoitus

Varsinaisen vaalirahoitusilmoituksen tekevät vain Euroopan parlamentin jäseneksi valitut ja varajäseneksi määrätyt.Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta.  Näin ollen kirjallisten vaalirahoitusilmoitusten tulee olla perillä valtiontalouden tarkastusvirastossa 28.7.2014 klo 15 mennessä. Verkkopalvelussa voi tehdä ilmoituksia 28.7.2014 klo 24 asti. Tämän jälkeen saapuvat ilmoitukset merkitään myöhässä saapuneiksi. Ilmoitusvelvollisuutta ei poista se, että ilmoitusvelvollisella ei ole ollut kuluja tai rahoitusta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisee  vaalirahoitusilmoitukset sellaisenaan viipymättä osoitteessa www.vaalirahoitus.fi/fi/index/vaalirahailmoituksia/ilmoituslistaus.html.

Puolue toimittaa vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskevan erittelyn kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tilinpäätös on vahvistettu. Avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskevat tiedot toimitetaan yhden kuukauden kuluessa siitä, kun tilinpäätös on vahvistettu. Tiedot toimitetaan vaaliajankohdan sisältävän tilinpäätöksen yhteydessä.

Raportit

Verkkopalvelusta on saatavissa erilaisia raportteja julkaistuista vaalirahoitusilmoituksista. Palvelu tuottaa esimerkiksi raportin kaikista ilmoituksen jättäneistä, puuttuvista ilmoituksista, tietyn päivän jälkeen jätetyistä ilmoituksista sekä suurimmista tukijoista.

Sivustolta on myös mahdollista ladata ilmoitustiedot csv-muodossa. Kaikki raportit toimivat reaaliajassa.

Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävät

Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävä on määritelty vaalirahoituslaissa. Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tämä tarkoittaa, että tarkastusvirasto

  • tarkistaa,      ovatko kaikki ilmoitusvelvolliset tehneet vaalirahoituslain mukaiset      ilmoitukset

  • julkistaa      viipymättä kaikki saapuneet ilmoitukset ja

  • tarkistettuaan      ilmoitukset tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden      ilmoituksen, täydentämään jo tehtyä ilmoitusta tai selvittämään      ilmoituksen oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Verkkosivuilla osoitteessa www.vaalirahoitus.fi/fi/index/useinkysyttya.html ylläpidetään usein kysyttyjä kysymyksiä -osiota vaalirahoituslain ja puoluelain soveltamiseen liittyvistä yleisimmistä kysymyksistä.

Uhkasakko

Jos ilmoitusvelvollinen ei kehotuksesta huolimatta tee vaalirahoitusilmoitusta tai jos ilmoitus havaitaan olennaisilta kohdiltaan ilmeisen virheelliseksi tai puutteelliseksi, valtiontalouden tarkastusvirasto voi velvoittaa ilmoitusvelvollisen sakon uhalla tekemään ilmoituksen taikka korjaamaan virheen tai puutteen. Uhkasakon tuomitsee uhkasakkolautakunta.

Vaalien tulos- ja tietopalvelut

Yleistä vaalitietoutta ja niiden tulosten tilastopalveluja tarjoavat oikeusministeriö, tilastokeskus ja väestörekisterikeskus.

Yleistä vaalitietoa: www.vaalit.fi/index.htm
Tulospalveluja: www.vaalit.fi/40152.htm

 

Kategoriat