Hallitus on toimeenpannut eduskunnan lausumat hyvin

Vain pienessä osassa eduskunnan lausumista on ollut selkeitä puutteita toimeenpanossa. Lausumamenettely on kuitenkin hallinnollisesti melko raskas, ja sitä voi olla hankalaa sovittaa yhteen hallitusohjelman toimeenpanon kanssa.

Tarkastuksen perusteella hallitus on toimeenpannut lausumat riittävästi. Mahdolliset puutteet lausumien toimeenpanossa ovat johtuneet useimmiten resurssien puutteesta. Toinen yleinen syy puutteelliseen toimeenpanoon on se, että ministeri tai hallitus on eri mieltä eduskunnan kanssa lausuman toteuttamisesta. Toisinaan lausumat on myös muotoiltu niin, ettei niitä ole mahdollista tai kannattavaa toteuttaa kirjaimellisesti. Lausumien toteutettavuuteen olisikin hyvä kiinnittää huomiota niitä kirjoitettaessa.

Yksittäisten lausumien vaikuttavuutta voitaisiin parantaa rajoittamalla niiden voimassaoloa esimerkiksi vaalikauden mittaiseksi. Tämä helpottaisi suunnittelua ja raportointia ministeriöissä sekä lausumien toimeenpanon yhteensovittamista hallitusohjelman toimeenpanon kanssa. Uusi eduskunta voi myös olla poliittisista kysymyksistä eri mieltä edellisen eduskunnan kanssa. Nykyisellään eduskunta poistaa lausumia melko hitaasti. Lähes puolet lausumista on voimassa vielä kuuden vuoden kuluttua niiden antamisesta.

Valtioneuvoston lausumien perusteella tekemät selvitykset ja jälkiseurannat voivat toisinaan jäädä eduskunnassa vähälle huomiolle. Eduskunnan ja hallinnon vuorovaikutusta sekä lausumien toimeenpanoa voitaisiin kehittää kuulemalla hallituksen edustajia useammin valiokunnissa.

Tarkastusviraston mukaan lausumien määrän vähentäminen olisi hyvä keino lisätä yksittäisten lausumien vaikuttavuutta ja painoarvoa. Jos lausumia on vähemmän, yksittäisten lausumien toimeenpanoon riittää enemmän ministeriöiden voimavaroja ja toimeenpanon käsittelyyn enemmän myös kansanedustajien aikaa.

Faktat: Lausumamenettely

  • Lausuma on eduskunnan kehotus hallitukselle ryhtyä toimenpiteisiin. Eduskunta voi yhdessä lakiesityksen kanssa hyväksyä yhden tai useamman lausuman.

  • Lausumat ovat yksi niistä työkaluista, joilla eduskunta voi ohjata hallitusta ja parantaa päätöksenteon tietoperustaa.

  • Lausumassa eduskunta voi edellyttää esimerkiksi selvityksen tai jälkiseurannan tekemistä lakimuutoksesta tai lakiehdotuksen valmistelua.

  • Lausumamenettely on ollut käytössä eduskunnan toiminnan alusta saakka.

  • Vaalikaudella 2007−2010 eduskunta antoi yhteensä 193 lausumaa.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat