Hankeyhtiömalli on valtiontalouden kannalta ongelmallinen, vaikka nykyiset hankeyhtiöt ovat toimineet tehokkaasti

Hankeyhtiömallin riskit ratainvestointien suunnittelussa ovat valtion kannalta merkittävät. Kolmea suurta ratahanketta suunnittelevat hankeyhtiöt ovat kuitenkin toimineet tehokkaasti ja luoneet innovatiivisia uusia käytäntöjä.

VTV selvitti, miten hyvin hankeyhtiömalli tukee ratayhteyksien suunnittelun tarkoituksenmukaisuutta, tehokkuutta ja tavoitteiden saavuttamista. Vuosina 2020–2022 suuria ratahankkeita suunnittelemaan perustetut Turun Tunnin juna Oy, Suomi-rata Oy ja Itärata Oy ovat toimineet ketterästi ja tehokkaasti sekä pyrkineet kehittämään vastuullisia ja innovatiivisia suunnitteluratkaisuja. Yhtiöt ovat myös luoneet hyviä riskienhallinnan ja kustannusten seurannan toimintatapoja, joita tulisi soveltuvin osin siirtää väylähallinnon toimintaan.

Valtiontalouden näkökulmasta VTV ei suosittele hankeyhtiöitä rataverkon suurten investointien suunnitteluun. Hankeyhtiömallin vahvuutena pidetty, koko suunnitteluvaiheen pitkäjänteinen, vaalikaudet ylittävä rahoituskaan ei kaikkien yhtiöiden kohdalla toteutunut, kun rahoitusta uudelleenlinjattiin vuoden 2023 hallitusohjelmassa.

Suomen lainsäädäntö ei tunnista hankeyhtiötä valtion rataverkon suunnittelijana. Myös hankintaympäristö on ollut haastava, eikä hankeyhtiömallilla ole vielä havaittu syntyneen merkittäviä suunnittelutyön kustannussäästöjä. Vaikka hankeyhtiöiden suunnittelutehtävä ja -rooli olikin määritelty selkeästi, niiden muuhun tehtävänkuvaan oli jäänyt jonkin verran tulkinnanvaraa. Lisäksi Väylävirastolle on syntynyt ennakoimatonta lisäsuunnittelun tarvetta ja velvoitteita.

VTV suosittaa, että valtioneuvoston tulisi harkita tarkkaan hankeyhtiöiden käyttöä ratahankkeiden suunnittelun rahoitus- ja organisaatiomuotona ja perustella tekemänsä valinnat läpinäkyvästi. Ennen suurten ratahankkeiden toteutusta valtioneuvoston tulee päättää suuret kysymykset, kuten ratalinjaukset ja varmistaa merkittävien riskien hallinta.

Hankeyhtiöiden tulevaa toimintaa voidaan suunnitella ja kehittää tarkastuksen tulosten perusteella. Tarkastus tuotti eduskunnalle ja väylähallinnolle tietoa myös tulevaisuuden liikenneinfrastruktuuri-investointien valmistelua ja niitä koskevaa päätöksentekoa varten.

Tutustu julkaisuun: ​​​​​​​​​Hankeyhtiöt raideinvestointien suunnittelussa

Kategoriat