Julkinen talous luovii lähellä tasapainoa – sääntöjä noudatetaan

Tarkastusvirasto arvioi, että Suomi on noudattanut EU:n finanssipolitiikan sääntöjä. Myös valtion menokehystä on noudatettu. Julkisen talouden hoidossa on tärkeää, että hallitus asettaa sellaiset talouspoliittiset tavoitteet, joita voidaan yksiselitteisesti seurata.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on julkaissut finanssipolitiikan valvonnan arvion siitä, miten hyvin Suomi noudatti viime vuonna valtion menokehyksiä ja EU:n finanssipolitiikan sääntöjä. Arviossa tarkastellaan myös julkisen talouden suunnitelmaa ja sen perusteena käytettyä valtiovarainministeriön talousennustetta.

Tarkastusviraston laskelmien mukaan valtiontalouden menokehyksiä noudatettiin vuonna 2018. VTV on jo aiemmin nostanut esiin tarvetta kehittää kehysjärjestelmää, jotta se toimisi mahdollisimman hyvin finanssipolitiikan ohjausvälineenä. Valtiovarainministeriö julkaisi vastikään huhtikuussa kehystyöryhmän raportin, jossa onkin ansiokkaasti nostettu esiin olennaisia kehysjärjestelmän kysymyksiä syötteeksi hallitusohjelmaan.

”Yksi olennaisista kysymyksistä kehysjärjestelmän kehittämisessä on esimerkiksi finanssisijoitusten määritelmä, jota tulisi edelleen selkeyttää. On tärkeää huolehtia budjettikehysten kattavuudesta. Kehysten ulkopuolella tulisi olla menoja vain hyvin perustelluissa tapauksissa”, johtaja Matti Okko sanoo.

VTV:n arvion mukaan Suomi noudatti vuonna 2018 EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä. Julkinen talous on lähestymässä tasapainoa vuoteen 2021 mennessä.

”Julkisyhteisöjen rakenteellinen rahoitusasema, joka säännöstön kannalta on keskeinen, on heikentynyt. Kuitenkin ­rakenteellista rahoitusasemaa koskevaa sääntöä noudatetaan, kun huomioidaan komission myöntämät joustotekijät. Nykytietojen valossa Suomi noudattaa sääntöjä myös vuosina 2019 ja 2020”, ekonomisti Leena Savolainen kertoo.

VTV arvioi myös julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2020–2023 sen osalta, kuinka kattava suunnitelman tietosisältö on ja miten suunnitelma vastaa säädöksiä. Julkisen talouden suunnitelma vastaa lainsäädännön vaatimuksia. VTV näkee, että jatkossa hallituksen tavoitteita on syytä seurata julkisen talouden suunnitelmissa johdonmukaisemmin. Hallituksen talouspoliittisten tavoitteiden tulisi ylipäätään olla mahdollisimman selkeitä, jotta niiden toteutumista voitaisiin arvioida yksiselitteisesti.

Hallituksen esittämä julkisen talouden suunnitelma perustuu valtiovarainministeriön laatimaan suhdanne-ennusteeseen ja arvioon keskipitkän aikavälin näkymistä. Suunnitelma on luonteeltaan tekninen, ja uuden hallituksen päätöstoimet sisältävä suunnitelma tehdään syyskuussa 2019. Suunnitelman taustalla oleva valtiovarainministeriön ennuste on VTV:n arvion mukaan realistinen.

VTV julkaisee syksyllä 2019 arvion hallitusohjelmasta ja hallituksen ensimmäisestä julkisen talouden suunnitelmasta. Raportissa arvioidaan hallituksen asettamia tavoitteita alkavalle vaalikaudelle ja niiden saavuttamisen näkymiä erityisesti finanssipolitiikan sääntöjen noudattamisen ja mitoituksen näkökulmasta.

Tutustu julkaisuun: VTV:n arvio julkisen talouden hoidosta

Lisää VTV:n tarkastuksia ja tietoa hyvästä hallinnosta: VTV.fi

Kategoriat