Julkisen talouden rahoitusasema ei vahvistu hallituksen tavoitteiden mukaisesti

VTV:n arvion mukaan julkisyhteisöjen rahoitusasema ei tule parantuneesta taloustilanteesta huolimatta kohentumaan hallituksen tavoitteiden mukaisesti kuluvalla vaalikaudella. Julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä, josta on poistettu suhdannetilanteen kohentumisen vaikutus rahoitusasemaan, heikkenee valtiovarainministeriön ennusteeseen perustuvien laskelmien mukaan vuosina 2017 ja 2018. Rakenteellinen jäämä on noin -1,3 prosenttia vuonna 2018, jääden noin 0,8 prosenttiyksikön päähän sille asetetusta keskipitkän aikavälin tavoitteesta (MTO). Vaikka parantunut taloustilanne on vahvistanut julkista taloutta vuonna 2017, ei myöskään julkisen talouden nimellistä tasapainotavoitetta tulla saavuttamaan tällä vaalikaudella. Tämä johtuu valtiontalouden rahoitusaseman tavoiteltua hitaammasta vahvistumisesta.

Vuoden 2017 lisätalousarviot noudattavat valtiontalouden kehyssääntöä. Vuoden 2018 talousarvioesitykseen sisältyy poikkeama kehyssääntöön Yleisradion rahoituksen osalta, minkä tarkastusvirasto näkee rapauttavan kehysjärjestelmän uskottavuutta.

Ennakkoarvion perusteella Suomi noudattaa EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän ja korjaavan osion sääntöjä vuonna 2017. Komission myöntämät joustotekijät huomioiden Suomi noudattaa sääntöjä myös vuonna 2018. Valtiovarainministeriön ennusteen perusteella vuonna 2018 rakenteellisen jäämän muutos tulee jäämään noin 0,2 prosenttiyksikköä vaaditusta muutoksesta joustotekijät huomioidenkin.

Alustavan talousarviosuunnitelman pohjalla käytetyt valtiovarainministeriön ennusteet ovat VTV:n arvion mukaan realistisia. Kevääseen 2017 nähden merkittävä muutos ennusteessa on perusteltu suhdannetilanteesta saatujen tuoreimpien tilastotietojen valossa. Valtiovarainministeriön ennusteet vastaavat myös muiden ennustelaitosten antamia ennusteita.

Valtiontalouden tarkastusviraston lakisääteisenä tehtävänä on valvoa osana valtiontalouden hoidon tarkastamista finanssipoliittisen lain (869/2012) ja sen nojalla annettujen säännösten (kuten asetus Julkisen talouden suunnitelmasta 120/2014; muutettu asetuksella 601/2017) noudattamista. Valvontatehtävän suorittamiseksi Valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut näiden säädösten näkökulmasta Suomen alustavan talousarviosuunnitelman sekä sen taustalla olevan aineiston, mukaan lukien hallituksen talousarvioesityksen vuodelle 2018. Talousarvioesitys annettiin eduskunnalle 19.9.2017 ja Suomen alustava talousarviosuunnitelma vuodelle 2018 julkaistiin 5.10.2017.

Tarkastusviraston julkaisema muistio sisältää pääkohdat VTV:n ennakollisesta arviosta julkisen talouden kehityksestä vuosina 2017 ja 2018. Muistiossa on huomioitu alustava talousarviosuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2018. Arvion perustana on käytetty valtiovarainministeriön riippumatonta talousennustetta. Edellisen arvion tarkastusvirasto esitti 15.6.2016 julkaistussa finanssipolitiikan valvonnan raportissa. Tarkastusvirasto julkaisee lisäksi laajemman finanssipolitiikan valvonnan raportin erilliskertomuksena eduskunnalle joulukuussa 2017.

Tutustu raporttiin

Kategoriat