Matkailulle kohdistetuista alkuvaiheen koronatuista suurin osa meni ravintoloille

Matkailualalla Business Finlandin ja ELY-keskusten tukia saivat eniten Uudenmaan ja Lapin yritykset. Koronatukien lisäksi VTV tarkasteli EU:n osarahoittamaa Visit Arctic Europe -hanketta, jonka vaikutusta ei voitu erottaa Lapin kansainvälisen turismin yleisestä kasvavasta trendistä.

VTV on tarkastellut Business Finlandin ja ELY-keskusten myöntämiä kehittämistukia matkailutoimialojen yrityksille koronakriisin alkuvaiheessa keväällä 2020. Matkailutoimialat eli majoitus-, ravitsemis- ja muut matkailupalvelualat ovat kärsineet merkittävästi koronaepidemian aikana.

Tarkastetuille matkailutoimialoille myönnettiin tukea yhteensä lähes 120 miljoonaa euroa, josta Business Finlandin osuus oli noin 84 miljoonaa euroa ja ELY-keskusten noin 35 miljoonaa euroa. Tuesta suurin osa eli 40 prosenttia kohdistui ravintolayrityksille. Tukea hakeneiden ja saaneiden yritysten toimialat vaihtelivat alueellisesti. Lapissa tukea saivat majoitustoimiala ja matkanjärjestäjät, Uudellamaalla eniten tukea saivat ravintolat.

VTV:n mukaan tukien myöntämisessä oli alueellisia eroja. Business Finland esimerkiksi hylkäsi suurimman osan Päijät-Hämeen yritysten kehittämisrahoitushakemuksista ja noin neljäsosan Lapin yritysten hakemuksista.

”Yleisesti hylkäysperustelut olivat kriteerien mukaiset eli rahoitusta ei voinut käyttää esimerkiksi yrityksen investointeihin, jakelukanavan rakentamiseen eikä operatiiviseen toimintaan, eikä rahoitusta saanut, jos yritys oli vaikeuksissa jo ennen koronaa”, VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Osmo Halonen kertoo.

Aluekehittämispäätöksessä korostettujen teemojen eli digitalisaation tai kestävän kehityksen maininta hakemuksessa paransi hakemuksen läpimenoa vaikka teemat eivät olleet ehtoina tuen saamiselle.

Visit Arctic Europe -hankkeen vaikutuksesta ei luotettavaa näyttöä

VTV tarkasteli erikseen Visit Arctic Europe -matkailuhanketta, jota rahoitettiin EU:n alueellisen yhteistyön ohjelmasta. Hanke sai noin 13 miljoonaa euroa rahoitusta ja se oli selvästi keskimääräistä ohjelmahanketta suurempi ja pitkäkestoisempi. Sen yhtenä tavoitteena oli ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausien lisääminen 10 prosentilla. Rahoitus jaettiin tasan osallistujamaiden eli Suomen, Ruotsin ja Norjan kesken.

VTV ei löytänyt alueellisten matkailutilastojen analysoinnissa luotettavaa näyttöä siitä, että hanke olisi lisännyt ulkomaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausia pohjoiskalottialueella eli Pohjois-Suomessa, Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa. Suomessa hankkeen vaikutusta ei voitu erottaa Lapin pitkän ajan matkailutrendistä, jossa kansainvälinen matkailu on kasvanut nopeammin kuin muualla maassa.

Visit Arctic Europe on osa EU:n alueellista yhteistyötä 2014–2020, ja sillä pyrittiin vahvistamaan alueen kilpailukykyä ja vetovoimaa. Visit Arctic Europe -hanke alkoi elokuun 2015 alussa, ja se sai jatkohankkeen, joka päättyy syyskuussa 2022.

Tutustu julkaisuun: Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen

Kategoriat