Pienhiukkasten terveysvaikutuksia ja kustannuksia ei huomioida riittävästi

Ulkoilman pienhiukkaset ovat terveysvaikutuksiltaan haitallisin ympäristöaltiste. Silti niiden terveysvaikutuksia ja kustannuksia ei oteta juurikaan huomioon strategioiden valmistelussa.

Ilmasto-, energia-, luonnonvara-, liikenne- ja terveysstrategioiden valmistelussa ja päivittämisessä ei tarkastuksen perusteella ole otettu juurikaan huomioon ulkoilman pienhiukkasten terveysvaikutuksia. Viranomaisella on kuitenkin velvollisuus selvittää ja arvioida ympäristövaikutukset, jos strategian toteuttamisella saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Päätöksenteon läpinäkyvyyden varmistamiseksi vaikutukset tulisi myös dokumentoida.

Strategioiden valmistelussa tulisi jatkossa systemaattisesti tarkastella pienhiukkasten terveysvaikutuksia ja niiden kustannuksia. Jotta voidaan valita tarkoituksenmukaisin ratkaisu, tulee valmisteluvaiheessa vertailla erilaisia strategisia vaihtoehtoja ja arvioida niiden vaikutuksia sekä hyöty- ja kustannustietoja.

Ympäristöministeriö on laatinut viranomaisten käyttöön suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnin tukiaineiston, jonka tarkoituksena on auttaa vaikutusten arvioinnin käytännön toteutusta. Ympäristöministeriön johdolla ministeriöiden ympäristö- ja terveysvaikutusten ennakkoarviointiosaamista tulisi kehittää systemaattisesti. Ministeriöiden tulisi lisäksi laatia kokonaiskustannusarvio pienhiukkasten Suomessa aiheuttamista haitallisista terveysvaikutuksista.

Euroopan ympäristöviraston arvion mukaan pienhiukkaset aiheuttavat Suomessa noin 2050 ennenaikaista kuolemaa. Pienhiukkasten terveysvaikutusten aiheuttamat taloudelliset menetykset Suomessa ovat miljardeja euroja vuodessa.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat