Poliisin liikennevalvonnan strategista ohjausta vahvistettava

Yleiseurooppalaisena tavoitteena on vähentää liikennekuolemien määrää ja parantaa liikenneturvallisuutta. Tätä tukisi liikennevalvonnan strategisen ohjauksen vahvistaminen.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut poliisin liikennevalvontaa. Liikenneturvallisuuden valmistelutyötä on vähennetty eri puolilla valtionhallintoa. Syynä ovat strategiset painotukset akuutimpiin ja näkyvämpiin turvallisuusuhkiin. Poliisin liikennevalvonnan valtakunnallinen ohjaus ja koordinointi ovat myös vähentyneet viimeisten viiden vuoden aikana.

Suomi on sitoutunut yleiseurooppalaiseen tavoitteeseen parantaa liikenneturvallisuutta mm. puolittamalla liikennekuolemien määrä vuoteen 2020 mennessä.

”Jotta liikenneturvallisuudelle ja -valvonnalle asetetut pitkän tähtäimen tavoitteet voidaan saavuttaa, strategista ohjausta ja tulosohjausta tulee vahvistaa”, VTV:n ylitarkastaja Katri Lammi sanoo.

Vuodesta 2014 lähtien poliisin liikennevalvonnan organisointiin ja resursointiin on tehty lukuisia muutoksia. Lammin mukaan on tärkeää arvioida jo tehtyjen muutosten onnistumista, jotta voidaan varmistua hallinnollisten uudistusten toimivuudesta ja kehittää toimintaa edelleen.

Poliisin liikennevalvontaan käyttämä henkilötyövuosimäärä on viime vuosina laskenut. Poliisilaitosten toteuttamassa liikennevalvonnassa tämä ilmenee näkyvän liikennevalvonnan vähentymisenä ja liikennesektorien voimavarojen käyttämisenä muihin valvonta- ja hälytystehtäviin. Vuonna 2019 liikennevalvontaan käytetään noin 52 miljoonaa euroa, joka on noin seitsemän prosenttia poliisitoimeen osoitetuista resursseista.

VTV:n tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, onko poliisin liikennevalvonta suunniteltu ja organisoitu siten, että sillä on edellytykset toimia tuloksellisesti. Poliisin liikennevalvonta on osa laajempaa liikenneturvallisuustyötä, jota tekevät useat eri toimijat yhdessä.

Tutustu julkaisuun: Poliisin liikennevalvonta

Kategoriat