Poliisin liikennevalvonta

Suomi on sitoutunut yleiseurooppalaiseen tavoitteeseen vähentää liikennekuolemien määrää ja parantaa liikenneturvallisuutta. Poliisin liikennevalvonnan strategista ohjausta tulee vahvistaa, jotta liikennevalvonta voi saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Valtakunnallinen ohjaus ja koordinointi ovat vähentyneet viitenä viime vuonna. Myös liikenneturvallisuuden valmistelutyötä on vähennetty valtionhallinnossa.

Poliisin liikennevalvonta on osa liikenneturvallisuustyötä, jota tekevät useat eri toimijat yhdessä. VTV:n tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, onko poliisin liikennevalvonta suunniteltu ja organisoitu siten, että sillä on edellytykset toimia tuloksellisesti.

Vuodesta 2014 lähtien poliisin liikennevalvonnan organisointiin ja resurssijakoon on tehty lukuisia muutoksia. Poliisin liikennevalvontaan suunniteltu henkilötyövuosimäärä on laskenut 592 henkilötyövuodesta 492 henkilötyövuoden tasolle vuodesta 2012 vuoteen 2018.

Tarkastuksessa selvisi, että liikenneturvallisuuden valmistelutyötä on vähennetty eri puolilla valtionhallintoa. Syynä ovat strategiset painotukset akuutimpiin ja näkyvämpiin turvallisuusuhkiin. Poliisin liikennevalvonnan valtakunnallinen ohjaus ja koordinointi ovat myös vähentyneet viimeisten viiden vuoden aikana.

Valtiontalouden tarkastusvirasto suosittelee, että sisäministeriö vahvistaa liikennevalvonnan ja -turvallisuuden strategista ohjausta ja tulosohjausta sekä arvioi tarpeellisia liikennevalvonnan kehittämistoimia ja toiminnan vaikuttavuutta.

Kategoriat