Puoluelain mukaisia tukirajoja noudatettava ja tuen antajat voitava selvittää

VTV havaitsi viime vuonna puoluerahoituksen valvonnassa joitain puoluelain vastaisia tukisuorituksia. Huomiot on julkaistu vuoden 2022 puoluerahoituksen valvontakertomuksessa.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksissa kävi ilmi, että kaksi valvottavaa oli ottanut vastaan liikaa tukea eli yli 30 000 euroa yksittäisiltä tukijoilta yhden kalenterivuoden aikana. Lisäksi kaksi tahoa oli vastaanottanut tukea, jonka antajaa ei voitu jälkikäteen selvittää luotettavasti. Toisessa tapauksessa varainkeruuta oli tehty joukkorahoituskampanjalla ja toisessa tukisuorituksia oli kerätty virtuaalivaluuttana.

”Varainkeruussa on varmistettava, että yksittäisten tukisuoritusten antajat ovat eriteltävissä. VTV myös suosittelee joko luopumaan virtuaalivaluuttojen käytöstä tai käyttämään sellaista maksujen välittäjää, joka edellyttää vahvaa tunnistautumista”, VTV:n ylitarkastaja Hanna Surakka sanoo.

Puolueet, niiden piiri- ja naisjärjestöt ja muut puolueyhdistykset ja lähiyhteisöt ilmoittivat VTV:n rekisteriin yhteensä noin 4 miljoonaa euroa saatuja tukia viime vuodelta. Valtioneuvoston poliittiseen toimintaan myöntämiä valtionavustuksia eli niin sanottua puoluetukea puolestaan maksettiin vuonna 2022 noin 35,5 miljoonaa euroa.

Tarkastusten aikana tarkastusvirastolle toimitettiin puuttuvia dokumentteja ja tietoja, ja ilmoituksissa havaittuja virheitä korjattiin. Puolueorganisaatiot tekivät täydennyksiä rekisterin tuki-ilmoituksiin yli 150 000 euron edestä.

”Tarkastuksen päätteeksi ilmoitukset antavat nyt olennaisilta osin oikeat tiedot saadusta tuesta”, Surakka sanoo.

VTV valvoo puoluelain noudattamista, jotta puoluerahoitus olisi mahdollisimman avointa. Puolueet, niiden lähiyhteisöt ja puolueyhdistykset ilmoittavat saaduista tuista ja valtionavustuksista tarkastusviraston rekisteriin. Vuonna 2022 VTV tarkasti yhteensä 56 puoluetta, piirijärjestöä, naisjärjestöä ja lähiyhteisöä. Puoluerahoitustarkastukset jatkuvat taas syksyllä 2023.

Tutustu julkaisuun: Puoluerahoituksen valvonnan kertomus 2022

Kategoriat