Puoluerahoituksen kirjanpito hoidettu säännösten mukaan

Puolueiden, yhdistysten sekä puolueiden lähiyhteisöjen vuoden 2010 tilinpäätösasiakirjat on toimitettu Valtiontalouden tarkastusvirastoon. Kaikki tarvittavat tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset saapuivat puoluerahoituksen ilmoitusrekisteriin 18.1.2012 mennessä.

Syyskuussa 2010 voimaan astuneen puoluelakiuudistuksen keskeinen tavoite on edistää puoluerahoituksen avoimuutta ja antaa kansalaisille riittävät edellytykset arvioida puolueiden sidonnaisuuksia. Lailla pyritään ehkäisemään korruptiota ja lisäämään luottamusta poliittiseen toimintaan.

Puoluerahoituksen riippumatonta laillisuusvalvontaa ja tarkastusta toteuttaa valtiontalouden tarkastusvirasto, joka myös vastaanottaa ja julkaisee puoluelain nojalla toimitettavia ilmoitusasiakirjoja. Puoluelain mukaan julkaistavat ilmoitukset ovat saatavilla tarkastusviraston verkkosivuilla osoitteessa puoluerahoitus.fi.

Puolueiden, puolueiden piirijärjestöjen ja lähiyhteisöjen ajantasaiset ilmoitukset antavat täydennysten jälkeen saadusta tuesta olennaisilta osin oikeat tiedot. Puoluelain tukea koskevat säännökset sisältävät tulkinnanvaraisia kohtia, joita tarkastusvirasto pitää raportoinnissaan esillä mahdollisten säädösmuutosten tarpeisiin.

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan puolueiden ja puolueyhdistysten tulee ilmoittaa vuonna 2011 kertyneet luottamushenkilömaksut puoluerahoituksen ilmoitusrekisteriin, jos ajantasaisen ilmoituksen kriteerit täyttyvät. Luottamushenkilömaksujen kertymää tulee jatkossa seurata aktiivisesti, ja niistä tulee tehdä ilmoitukset ilmoitusrekisteriin vähintään kalenterivuosittain. Lisäksi tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota taloudellisten tapahtumien dokumentointiin ja siihen, että myös puolueyhdistykset tekevät tarvittavat ajantasaiset ilmoitukset rekisteriin.

Tarkastusviraston valvomat yhteisöt muodostavat pienen osajoukon kaikista puolueyhdistyksistä. Puolueen sisäiset suoritukset eivät ole tukea.

Tutustu puoluerahoituksen kertomukseen

Kategoriat