Puoluerahoituksessa ja -tuessa korjaustarpeita – tarkastukset lisänneet läpinäkyvyyttä

Puolueet noudattavat rahoitussäännöksiä pääosin hyvin, mutta niiden rahoitus- ja raportointimenettelyissä on myös monia puutteita. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) teki viime vuonna 50 tarkastusta, joissa se selvitti eduskuntapuolueiden ja niiden piirijärjestöjen rahoitusta. Lisäksi VTV valvoi puolueiden saamia valtionavustuksia eli ns. puoluetukea.

Eduskuntapuolueet saivat valtion vuoden 2016 talousarviosta valtionavustusta yli 29 miljoonaa euroa. VTV on havainnut parannettavaa näihin tukiin liittyvissä sopimuksissa ja tilityksissä, joita valtionavustuslaki edellyttää. Valtionavustuksia oli osoitettu myös muille yhteisöille kuin puoluelain tarkoittamille yhdistyksille. Havaintojen perusteella puolueet ja muut avustuksia saaneet ovat sittemmin korjanneet tilityksiään.

”Valvottavien yhteisöjen kirjanpito oli hoidettu pääsääntöisesti asianmukaisesti. Aiempien vuosien tapaan tilintarkastajat eivät kuitenkaan aina sisällyttäneet tilintarkastuskertomuksiinsa puoluelain edellyttämiä lausumia tuista ja valtionavustuksista. Annetut lausumat eivät myöskään aina olleet yksiselitteisiä”, kertoo VTV:n johtava tilintarkastaja Klaus Krokfors.

VTV:n ylläpitämään, puoluerahoituksen sähköiseen ilmoitusrekisteriin ilmoitettiin vuonna 2017 puolueiden, niiden piiri- ja naisjärjestöjen sekä muiden puolueyhdistysten ja lähiyhteisöjen saamia tukia yli 2,9 miljoonaa euroa. Määrä kasvoi hiukan edellisvuotisesta. Vuosina 2011–2017 näitä tukisuorituksia ilmoitettiin rekisteriin kaikkiaan noin 21,3 miljoonaa euroa. Tästä summasta noin 0,5 miljoonaa euroa oli jälkikäteen ilmoitettuja, aiempiin vuosiin kohdistuvia tukisuorituksia.

”VTV:n valvonta ja tarkastukset ovat osaltaan lisänneet puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä. Jälkikäteen tehtyjen täydennysilmoitusten jälkeen puoluerahoitusta koskevat ilmoitukset olivat olennaisilta osin oikein. Kaikki valvottavat yhteisöt eivät kuitenkaan ole noudattaneet VTV:n suositusta ilmoittaa rekisteriin myös saamansa ehdokas- ja kansanedustajamaksut”, sanoo Krokfors.

VTV tarkasti vuonna 2017 kaikki kahdeksan valtionavustusta saanutta eduskuntapuoluetta ja niiden 42 piirijärjestöä, jotka toimivat Helsingissä, Hämeessä, Kaakkois-Suomessa, Pirkanmaalla, Savo-Karjalassa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Valvottavien kirjanpitoa käytiin läpi enimmillään vuosien 2011–2017 ajalta. Suomessa on noin 6 000 puolueyhdistystä, joista VTV:n valvottavia on 154. Vuodesta 2016 VTV on toiminut myös eduskuntapuolueiden valtionavustuksen eli ns. puoluetuen valvojana. Puoluerahoitustarkastukset jatkuvat syksyllä 2018.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat