Puoluerahoituksesta raportoitu puutteellisesti

Puoluerahoitusilmoituksia korjattiin VTV:n tarkastuksen yhteydessä. Puolueorganisaatioiden tulisi seurata myös puoluetuen käyttöä huolellisemmin.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) valvoo puoluerahoitusta sekä puoluetuen käyttöä tarkastamalla vuosittain puolueita, niiden lähiyhteisöjä ja puolueyhdistyksiä. Viime vuoden valvontakierroksellaan VTV kohdisti tarkastuksiaan 52 puolueorganisaatioon sisältäen kaikki eduskuntapuolueet.

Puolueorganisaatioiden on ilmoitettava rahoituksestaan sekä toimitettava tarvittavat dokumentit VTV:n rekisteriin. Edellisvuosien tapaan osa puolueista ja puolueyhdistyksistä ei ollut ilmoittanut kaikkea ulkopuolisilta tahoilta saamaansa tukea. Tarkastuksien aikana organisaatiot lisäsivät puuttuvia tietoja ja korjasivat rahoitusilmoituksiaan. Päivityksiä rahoitusilmoituksiin tehtiin yhteensä noin 550 000 euron edestä.

”Havaitsimme myös suorituksia, joita oli luultu tavanomaiseksi järjestötoiminnaksi tai läpikulkueriksi ja joista ei ollut tehty ilmoituksia. Puoluelaissa on lueteltu tyhjentävästi ne poikkeukset, joista ei tarvitse ilmoittaa. Kaikista muista suorituksista on aina ilmoitettava”, VTV:n valvontapäällikkö Jonna Carlson muistuttaa.

Myös puoluelain mukaisia asiakirjoja kuten tilinpäätöksiä, tilintarkastuskertomuksia ja puoluetuen tilityksiä puuttui rekisteristä, mutta niitäkin toimitettiin tarkastusten aikana. Yksi puolue ei tähän mennessä ole vielä tehnyt ilmoitusta rahoituksestaan eikä ole toimittanut tarkastusvirastolle vaadittavia aineistoja. Tarvittaessa VTV voi määrätä uhkasakon taholle, joka ei ole täyttänyt lainmukaisia velvollisuuksiaan.

VTV valvoo puoluerahoituksen lisäksi puoluetukea eli puolueiden valtionavustusta. Puoluetuen myöntää valtioneuvosto ja se on tarkoitettu poliittisen toiminnan tueksi.

”Kaikkien puolueorganisaatioiden tulisi seurata ja dokumentoida puoluetuen käyttöä tarkemmin. Havaitsimme puutteita sopimuskäytännöissä, valtionavustustilityksissä, kirjanpidon menettelyissä ja käyttöehtojen noudattamisessa. Tukea palautettiin valtioneuvoston kanslialle yhteensä noin 15 000 euroa tapauksissa, joissa tuen ehtoja ei ollut noudatettu”, Carlson kertoo.

Avoin tieto puoluerahoituksesta ehkäisee korruptiota ja epäasiallista vaikuttamista puolueiden toimintaan. Puoluerahoitustietoja ja -asiakirjoja voi tarkastella verkossa.

Tutustu uuteen julkaisuun: Puoluerahoituksen valvonta 2023 – Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus

Kategoriat