Sairauspoissaolojen seurantatietoa tulisi hyödyntää johtamisessa nykyistä enemmän

Seurantatieto sairauspoissaoloista on merkittävä tuki valtion virastojen ja laitosten johtamisessa, mutta sitä ei ole hyödynnetty riittävästi. Sairauspoissaoloihin kului valtiolla vuonna 2009 noin neljä prosenttia työajasta.Seurantatieto sairauspoissaoloista on merkittävä tuki valtion virastojen ja laitosten johtamisessa, mutta sitä ei ole hyödynnetty riittävästi. Sairauspoissaoloihin kului valtiolla vuonna 2009 noin neljä prosenttia työajasta.

Virastojen ja laitosten kannalta katsottuna sairauspoissaolot ovat aina menetyksiä. Erityisen tärkeää on, että työstä aiheutuviin sairastumisiin ja sairauspoissaoloihin pyritään vaikuttamaan sekä ennaltaehkäisevästi että sairaana olevaa työntekijää tukien. Tämä edellyttää työterveyshuollon entistä syvällisempää paneutumista asiaan.

Sairauspoissaoloista aiheutuneet kokonaiskustannukset olivat valtiolla vuonna 2009 lähes 260 miljoonaa euroa. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksen mukaan sairauspoissaolojen seurantamenetelmiä tulisi kehittää nykyistä helppokäyttöisemmiksi ja luotettavammiksi käyttökoulutusta unohtamatta.

Ongelmakohtana tarkastuksessa nousi esiin pitkäaikaisen sairauspoissaolon jälkeinen työhön paluu, joka on vaativa tilanne sekä sairaana olleelle itselleen että työyhteisölle. Organisaatiolla tulisi olla sovitut menettelytavat sairastuneen tai toipumassa olevan työntekijän kohtaamiseen ja työhön paluun tukemiseen. Osasairauspäiväraha olisi usein hyvä ratkaisu, mutta sen käyttö on toistaiseksi ollut vähäistä.

Tarkastusviraston näkemys on, että työterveyshuolto tulisi nähdä strategisena kumppanina, jonka asiantuntemusta kannattaa hyödyntää johtamisessa nykyistä enemmän. Lisäksi tärkeä tekijä sairauspoissaolojen hallinnassa on esimiehen antama tuki.

Tarkastuksen tavoitteena oli myös selvittää, minkälaisia hyviä toimintatapoja virastoissa on käytössä sairauspoissaolojen hallitsemiseksi. Tarkastusvirasto suosittelee, että valtion virastot perehtyisivät oman organisaationsa sairauspoissaoloasioihin ja mikäli havaitsevat korjaamistarpeita, pohtisivat omaan organisaatioonsa soveltuvia ratkaisumahdollisuuksia. Sairauspoissaoloista keskusteltaessa on kuitenkin tärkeätä muistaa, että työntekijän sairaus tulee hoitaa asian vaatimalla tavalla ja että sairaus ja siitä toipuminen vaativat usein lepoa, joka edellyttää työnteon keskeyttämistä.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat