Solidiumin toiminnan tavoitteet tulisi määrittää selvemmin

Jotta Solidium voi jatkossakin säilyä valtion tehokkaana työkaluna, sen velvoitteita on priorisoitava ja tavoitteet asetettava selvemmin.

Valtio-omistajan tulisi määrittää selkeämmin ja tunnuslukuja hyödyntäen Solidiumin toiminnan tavoitteet ja niiden priorisointi. Tarkastuksen perusteella Solidium on noudattanut toiminnassaan valtion antamia ohjeita, mutta ohjeistuksen yleisluontoisuuden takia sen sisällön ja tavoitteiden tulkinta on jäänyt liikaa henkilöistä riippuvaiseksi. Solidiumille ei ole asetettu kustannustehokkuusmittaria.

Solidium Oy ja sen osakesalkku on merkittävä osa valtion varallisuutta ja Solidiumin tulouttama vuosittainen voitonjako on valtiolle tärkeä tulonlähde. Vaikka Solidiumin arvo näkyvimmin konkretisoituu voitonjaossa ja osakesalkun markkina-arvona, on sen toiminnan varsinainen merkitys yritysten toiminnan tukemisessa ja haastamisessa kannattavaan kasvuun. Solidiumilta edellytetään vaikuttamista salkkuyhtiöiden arvonkehitykseen aktiivisen omistajuuden keinoin määrittelemättä tarkemmin, millaisia keinoja tällä tarkoitetaan. Solidiumin tulkinta aktiivisesta omistajuudesta on selvimmin konkretisoitunut toimintana salkkuyhtiöiden nimitystoimikunnissa.

Solidium on toimintansa aikana täyttänyt valtion tuloutusvaateet. Valtion tulopohjan pieneneminen on vaikuttanut Solidiumiin kasvaneina ja osin ennakoimattomina tuloutusvaateina. Maaliskuusta 2014 maaliskuuhun 2015 Solidium tuloutti valtiolle noin 1,5 miljardia euroa. Vuoden sisällä Solidium myi tuolloin osakkeitaan noin 1,7 miljardilla eurolla, kun koko sitä edeltäneenä toiminta-aikanaan se oli myynyt osakkeitaan yhteensä noin 1,8 miljardilla eurolla. Solidiumin toiminnan kannalta ongelmallista on, että enimmäistuloutusta tilikauden aikana ei ole rajoitettu. Riskinä on, että Solidium ajetaan kansallisvarallisuuden pitkäjänteisestä hoitajasta kattamaan budjettitalouden tulovajetta lyhytjänteisellä osakkeiden myynnillä. Solidium pystyy tarvittaessa reagoimaan nopeasti, mutta se toimii markkinoiden ehdoilla, eikä valtion rahantarve välttämättä osu hyvään hetkeen myydä osakkeita.

Solidiumin toiminnan heikko kohta on ollut osakesalkun hidas kehittäminen. Se on tehnyt sijoituksia kolmeen yhtiöön, joista Talvivaaran kohdalla sijoitusriski toteutui ja Solidium joutui kirjaamaan osakeomistuksensa arvottomiksi. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan uusien sijoituskohteiden valinnan on riskeistä huolimatta edelleen kuuluttava Solidiumin toimintaan. Sijoitusriskiä voidaan pienentää jatkamalla systemaattista sijoituskohdeseurantaa ja panostamalla entistä tarkempiin analyyseihin, mutta sitä ei voida koskaan kokonaan poistaa.

Taustaa: Solidium Oy

Valtion kokonaan omistama Solidium Oy on kansallinen omistusyhteisö, valtion ”työkalu” kotimaisen omistuksen vahvistamiseksi pörssiyhtiöissä. Sen perustehtävänä on vahvistaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa.

Joulukuussa 2014 Solidium oli vähemmistöomistajana 12 pörssiyhtiössä ja sen omistamien osakkeiden arvo 31.12.2014 oli noin 7,6 miljardia euroa. Vuonna 2014 Solidium maksoi voitonjakona valtiolle noin 1,1 miljardia euroa. Toimintansa aikana Solidium on tulouttanut valtiolle voitonjakona 1,8 miljardia enemmän kuin se itse on saanut salkkuyhtiöiltään voitonjakona.

Tarkastus kohdistui Solidium Oy:n toimintaan ajanjaksolla 1.1.2009–4.3.2015. Tarkastuksen tavoitteena oli saada perusteltu näkemys siitä, miten Solidium Oy on täyttänyt sille asettamat tehtävät ja tavoitteet.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat