Tulorekisteri ei ole vielä vähentänyt työnantajien hallinnollista taakkaa – perusidea silti järkevä

Osa viranomaisista on jo päässyt uudistamaan toimintaansa sujuvammaksi tulorekisterin kautta. Tulorekisteriä on silti kehitettävä edelleen, jotta palkkatietojen ilmoittaminen olisi mahdollisimman helppoa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) selvitti, onko uudella tulorekisterillä saavutettu tavoiteltuja hyötyjä ja vaikutuksia. Tulorekisterin tarkoitus on tarjota tulonsaajien tulotiedot lähes reaaliaikaisesti viranomaisten käyttöön. Lisäksi rekisterillä halutaan vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa ja tehostaa viranomaisten toimintaa.

”Palkkatietoilmoitusten käyttöönotto vuoden 2019 alussa oli vaikea, ja ilmoittajien taholta sitä luonnehdittiin jopa kaoottiseksi. Alkuvaiheen tekniset ongelmat on kuitenkin selvitetty. Työnantajien hallinnollinen taakka ja palkkahallinnon työmäärä eivät silti ole vähentyneet, koska reaaliaikaisiin ilmoituksiin siirryttyä ilmoituksia joudutaan tekemään aiempaa useammin ja korjaamaan takautuvasti, mikä koetaan hankalaksi”, VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Toni Äikäs kertoo.

Ongelmista huolimatta tulorekisterin ilmoittajat ja käyttäjät pitävät perusideaa edelleen järkevänä. Osa tietoja hyödyntävistä on jo voinut uudistaa ja virtaviivaistaa toimintaansa ajantasaisten tietojen ansiosta, ja tulorekisterissä nähdään yleisesti potentiaalia. Rekisterin avulla esimerkiksi eläkeyhtiöt ovat voineet uudistaa prosessejaan.

”Tulorekisterin kehittämisessä olisi kuultava erityisesti palkkatietojen ilmoittajia, jotta ilmoitusten teko olisi sujuvampaa ja olisi vähemmän tarvetta korjata ilmoituksia jälkikäteen. Työnantajien hallinnollista taakkaa voisi vähentää myös yhtenäistämällä etuuslainsäädännössä käytettäviä tulokäsitteitä samalla, kun lainsäädäntöä joka tapauksessa tulevina vuosina kehitetään. Tämä voisi sujuvoittaa myös etuuspäätösten tekemistä,” Äikäs sanoo.

Tietoja tulorekisteriin ilmoittavat kaikki Suomen työnantajat. Rekisteriä hyödyntävät viranomaiset ja muut julkisia tehtäviä hoitavat organisaatiot. Tietoja käytetään esimerkiksi verotuksen, eläkkeiden ja sosiaalietuuksien määräytymisen perusteena.

 

Tutustu julkaisuun: Tulorekisterin käyttöönotto ja vaikutukset

Kategoriat