Vaalikausien yli ulottuvien hankkeiden tuloksellinen valmistelu vaatii selkeät ja pysyvät tavoitteet

Laajat hallinnon uudistukset edellyttävät usein pitkäjänteistä valmistelua. Hallitusten vaihtumisesta voi aiheutua valmisteluun epäjatkuvuutta, jota selkeillä tavoitteilla ja hyvällä hankehallinnalla voidaan ehkäistä.

Vaali- ja hallitus­kaudet ylittävillä hankkeilla, ohjelmilla ja uudistuksilla tulisi olla selkeät, johdonmukaiset ja pysyvät tavoitteet. Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi tavoitteita sekä valmistelun onnistumisen muita edellytyksiä neljässä esimerkkihankkeessa:

  • sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus,

  • sosiaaliturvauudistus,

  • Puolustusvoimien strategiset suorituskykyhankkeet (HX ja Laivue 2020) sekä

  • digitalisaatiokehitys ja tekoälyn hyödyntäminen kansallisesti.

Sekä sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen että sosiaaliturvauudistuksen perustavoitteet säilyivät samoina hallituskausien vaihtuessa. Valmistelussa pyrittiin myös hyödyntämään edellisillä hallituskausilla muodostettua tietoa. Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen valmistelussa syntyi epäjatkuvuutta siitä, että hallitusten keinot perustavoitteiden saavuttamiseksi vaihtelivat. Sosiaaliturvauudistusta valmistelleen parlamentaarisen komitean työtä vaikeutti hallitusohjelmassa uudistukselle asetetun tavoitteen laajuus.

Puolustusvoimien strategisilla suorituskykyhankkeilla on ollut pitkäjänteiset ja johdonmukaiset, puolustusselontekoihin perustuvat tavoitteet. Myös puolustusministeriöön perustettu ohjelmatoimisto tuki hankeorganisaation työskentelyä.

Digitalisaation edistäminen on teemana sisältynyt hallitusohjelmiin vaalikaudesta toiseen. Kehittämisen taustalla ei kuitenkaan ole ollut yhtenäistä strategiaa eikä kehittämistä ole koordinoitu poikkihallinnollisesti. Tunnistettuihin puutteisiin pyritään jatkossa vastaamaan erityisesti ministeriöiden välisen digitoimiston ja Suomen kansallisen digikompassin avulla. 

Ennen merkittävien hankkeiden tai ohjelmien valmistelun aloittamista tulisi huolehtia valmistelutyön hyvästä organisoinnista, riittävistä resursseista sekä tehokkaasta päätöksenteosta.

Tutustu julkaisuun: ​​​​​​​​​Vaalikaudet ylittävien hankkeiden ja uudistusten valmistelu

Kategoriat