Valtioneuvoston cleantech-strategian toimenpiteistä moni toteutui

VTV selvitti valtioneuvoston cleantech-strategian toimeenpanoa. Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa strategiassa määriteltiin 17 toimenpidettä eri ministeriöiden tehtäväksi. Strategian toimeenpanoa ei kaikilta osin suunniteltu tai koordinoitu johdonmukaisesti, mutta ministeriöt ovat silti pystyneet toteuttamaan valtaosan niille osoitetuista tehtävistä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) arvioi tuloksellisuustarkastuksessaan, onko vuonna 2014 julkaistun valtioneuvoston cleantech-strategian toimeenpano ollut johdonmukaista ja laadukasta ja onko toimeenpanossa pyritty kustannustehokkuuteen. Cleantech-strategia toteutettiin vuosina 2012–2015 työ- ja elinkeinoministeriön johtaman cleantechin strategisen ohjelman yhteydessä. Cleantech tarkoittaa puhdasta teknologiaa eli palveluita, tuotteita ja prosesseja, jotka lisäävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät liiketoiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Tarkastuksessa arvioitiin, miten cleantech-strategian toimeenpano noudatti hyviä käytäntöjä. Cleantech-strategian toimeenpanoa ei kaikilta osin suunniteltu, koordinoitu tai seurattu tarkastuksessa asetettujen kriteereiden mukaisesti, johdonmukaisesti eikä laadukkaasti. Toimeenpanon yhteydessä oli myös suunniteltu perustettavaksi korkean tason Cleantech Finland Board -johtoryhmä, jota ei kuitenkaan perustettu. Ryhmällä olisi ollut tärkeä rooli strategian toimeenpanon johtamisessa.

Vähäisestä koordinaatiosta ja puuttuvasta tuesta huolimatta ministeriöt ovat hoitaneet useimpien strategiassa niille osoitettujen toimenpiteiden toteutuksen onnistuneesti. Ministeriöt ovat esimerkiksi perustaneet cleantechin pilotointiympäristöjä ja hankkeita sekä edistäneet alaan liittyvää koulutusta. Cleantechin strategisen ohjelman organisaatio järjesti myös Cleantech Global Summitin, suuren kansainvälisen asiantuntijatapahtuman vuonna 2015.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat