Viranomaisyhteistyötä tarvitaan harvaan asutuilla alueilla – turvallisuuspalvelujen yhtenäinen ohjaus ontuu

Viranomaisyhteistyö on keino tarjota tehokkaasti apua harvaan asutuilla alueilla. Käytännössä yhteistyötä voivat kuitenkin rajoittaa viranomaisten väliset toimivaltarajat.

Valtiotalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut viranomaisyhteistyön hyödyntämistä harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalveluissa. Näillä palveluilla varaudutaan ja reagoidaan mm. rikoksiin, onnettomuuksiin ja turvallisuusuhkiin. Viranomaisyhteistyöllä haetaan viranomaisresurssien tehokkaampaa käyttöä harvaan asutuilla alueilla.

Viranomaisten päivittäisessä toiminnassa yhteistyö on joustavaa ja välitöntä, mutta tilanne mutkistuu, jos tehtäviä joudutaan hoitamaan toisen viranomaisen puolesta. Tällaisissa tilanteissa lähimmän partion toimintakykyä rajoittaa usein toimivaltarajat ja viranomaisen omat lakisääteiset tehtävät.

”Viranomaisten erilaiset taustat, tehtävät ja ohjausjärjestelmät tekevät yhteisten tavoitteiden määrittelyn ja toimeenpanon hankalaksi. Yhteistyön hyvät käytännöt eivät ole erityisen hyvin selvillä, koska mikään taho ei seuraa ja arvioi aktiivisesti yhteistyön käytäntöjä ja hyötyjä”, VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Mikko Koskinen kertoo.

Viranomaisten väliseen yhteistyöhön on kannustettu sisäisen turvallisuuden selonteossa ja strategioissa sekä harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden kehittämishankkeissa. Myös paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ovat ohjanneet yhteistyöhön. Silti yhteistyön ohjaus ei kokonaisvaltaisesti ole ollut selkeää.

Sisäministeriö ohjasi viranomaisia yhteistyöhön aktiivisesti vuosina 2006–2014, mutta sen jälkeen asiasta on ollut vain yksittäisiä mainintoja viranomaisten toiminnan tavoitteissa. Keskushallinnon asettamissa tavoitteissa on ollut jopa ristiriitaisuuksia – toisaalta on ohjattu yhteistyöhön, toisaalta keskittymään perustehtäviin. Vuoteen 2014 saakka sisäministeriö ohjasi myös alueellisten ja paikallisten turvallisuussuunnitelmien laatimista. Tämän jälkeen suunnitelmien laatiminen on hiipunut. Myöskään aluehallintovirastot eivät ole viime vuosina edistäneet suunnitelmien tekemistä. Sisäministeriö julkaisi uudet turvallisuussuunnittelun linjaukset tammikuussa 2019.

”Selkeät rakenteet ja pitkäjänteinen ohjaus tukisivat parhaiten alueellisten viranomaisten yhteistyötä ja toimintaa. Alueellisen turvallisuuden hallinnan ja yhteistyön kysymykset tulee huomioida aiempaa huolellisemmin tulevissa paikallis- ja aluehallinnon uudistuksissa”, Koskinen korostaa.

Tutustu julkaisuun: Viranomaisyhteistyö harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalveluissa

Lisää VTV:n tarkastuksia ja tietoa hyvästä hallinnosta: VTV.fi

Kategoriat