VTV aloittaa uudella organisaatiolla

Valtiontalouden tarkastusviraston organisaatio uudistuu. Uudistus selkeyttää johtamismallia ja vahvistaa tarkastus- ja valvontatehtäviä.

VTV:ssä on kuluneen vuoden aikana tarkasteltu kattavasti viraston toimintaa. Organisaation ja johtamisjärjestelmän lisäksi viraston tehokasta toimintaa tuetaan muun muassa osaamisen ja työyhteisön pitkäjänteisellä kehittämisellä.

”VTV:n tehtävä on varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi. Kaiken tekemisemme tulee tukea tätä tehtävää mahdollisimman hyvin”, pääjohtaja Sami Yläoutinen toteaa.

Tarkastusviraston tehtävät jaetaan vuoden 2023 alusta kolmeen yksikköön:

  • tarkastusyksikkö, jota johtaa Jaakko Eskola

  • valvontayksikkö, johtajana Matti Okko sekä

  • yhteiset palvelut -yksikkö, jonka johtajana toimii Tuula Sandholm.

Tarkastusyksikkö vastaa valtion kirjanpitoyksiköiden tilintarkastamisesta ja vuosittain vaihtuvien tarkastusten toteuttamisesta. Käynnissä olevien ja uusien tarkastusten aiheet löytyvät tarkastus- ja valvontasuunnitelmasta, jonka seuraava päivitys julkaistaan tammikuun alussa.

Valvontayksikköön sijoittuvat finanssipolitiikan sekä puolue- ja vaalirahoitusvalvonnan tehtävät ja finanssipolitiikan tarkastukset. Yksikkö vastaa myös kanteluiden ja väärinkäytösilmoitusten käsittelystä sekä VTV:lle tulevista uusista, avoimuusrekisteriin liittyvistä tehtävistä.

Yhteiset palvelut -yksikön vastuulla on tuottaa ja kehittää muun muassa henkilöstö- ja talouspalveluja, tietohallintopalveluja sekä viestintään ja verkostoihin liittyviä palveluja.

Kategoriat