VTV on varmentanut julkisen talouden rakenteellisen jäämän laskennan

Valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut valtiovarainministeriön suorittaneen rakenteellisen jäämän laskennan keväältä 2013 pääsääntöisesti oikein. Tarkastusvirasto kaipaa kuitenkin parempia perusteluita tukemaan ministeriön ennustetta BKT:n keskipitkän aikavälin kehityksestä.

Tarkastusvirasto on 1.1.2013 voimaan tulleen ns. fipo-lain mukaisesti valvonut lain nojalla asetettujen finanssipolitiikan sääntöjen ja tavoitteiden noudattamista. Fipo-laki velvoittaa Suomea tavoittelemaan tiettyä rakenteellisen jäämän tasoa. Poikkeamat tavoitteesta voivat johtaa finanssipolitiikan korjausmekanismin käynnistymiseen tavoitetason saavuttamiseksi.

Rakenteellisen jäämän laskenta on teknistä ja sisältää lukuisia oletuksia. Nyt valmistunut tarkastus pyrki varmentamaan, että valtiovarainministeriö on keväällä 2013 suorittanut rakenteellisen jäämän laskennan oikein.  Toisena tavoitteena oli lisätä rakenteellisen jäämän laskennan läpinäkyvyyttä. Tarkastusvirasto toisti valtiovarainministeriön rakenteellisen jäämän laskennan itsenäisesti ja vertasi sitä Euroopan komission vertailukelpoiseen laskelmaan rakenteellisesta jäämästä. Laskelma havaittiin pääosin oikeaksi.

Valtiovarainministeriön kevään 2013 ennuste BKT:n keskipitkän aikavälin kehityksestä perustui osaltaan seikoille, joiden toteutuminen ei vaikuta todennäköiseltä. Erityisesti pääoman nopea kasvaminen ministeriön ennusteessa perustuu oletukselle, jolle on vaikea löytää taloudellisia perusteluita. Tarkastusvirasto ei pidä valtiovarainministeriön ennusteen toteutumista mahdottomana, mutta toivoo sille parempia laskennallisia perusteita. Valtionvarainministeriö onkin syksyllä 2013 muokannut ennustettaan.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat