Yrityspalvelujärjestelmän hajanaisuus heikentää sen saavutettavuutta ja ohjattavuutta

Yrityksille on tarjolla kattavasti julkisia palveluita. Palvelujärjestelmä on kuitenkin monimutkainen, mikä vaikeuttaa palvelujen käyttöä ja järjestelmän ohjausta. Palvelujärjestelmää tulisi yksinkertaistaa selkeyttämällä palveluja tarjoavien organisaatioiden ja muiden toimijoiden työnjakoa ja rooleja. Vastuu palvelujärjestelmän ohjauksesta kuuluu ensisijaisesti työ- ja elinkeinoministeriölle.

Julkisten yrityspalveluiden saatavuus ja palvelutarjonta ovat yleisesti ottaen hyvällä tasolla. Palveluja ja palveluntarjoajia on kuitenkin paljon, ja yritykset ja palveluntarjoajat kokevat järjestelmän monimutkaiseksi ja vaikeaselkoiseksi. Hajanaisuus tekee erityisesti pk-yritysten kasvun edistämisestä haastavaa.

VTV suosittaa, että yrityksille suunnattujen palvelujen kokonaisuutta yksinkertaistetaan selkeyttämällä palveluja tarjoavien organisaatioiden rooleja ja työnjakoa. Yrityksille tärkeä palvelujen ennustettavuus ja jatkuvuus tulisi uudistuksissa turvata.

Palvelujärjestelmän toimijoiden välistä tiedonvaihtoa ja yhteisiä tietojärjestelmiä on kehitetty. Kehittäminen on kuitenkin usein ollut hallintolähtöistä, eikä järjestelmää ole saatu merkittävästi yksinkertaistettua. Myöskään tietojärjestelmät ja niiden käytettävyys eivät tue toimijoiden yhteistyötä parhaalla mahdollisella tavalla.

VTV arvioi julkisen yrityspalvelujärjestelmän toimijoiden yhteistyötä ja sen tuloksellisuuden edellytyksiä. Tarkastuksessa arvioituja julkisia yrityspalveluita tuottavia organisaatiota olivat Business Finland, Finnvera, ELY-keskukset, TE-toimistot ja ulkoministeriön Team Finland 
-vienninedistämisyksikkö.

Tutustu julkaisuun: Julkisen yrityspalvelujärjestelmän toimivuus

Kategoriat