Euroalueen pankkien kriisinratkaisun suunnittelu käynnistynyt hyvin

Pienten ja keskisuurten pankkien kriisinratkaisunsuunnittelu on euroalueella käynnistynyt hyvin, mutta kriisinratkaisunsuunnittelun toteutuksessa on maakohtaisia eroja. Näin todetaan EU-maiden tarkastusvirastojen rinnakkaistarkastuksessa. Raportin on laatinut Euroopan ylimpien ulkoisten tarkastusviranomaisten yhteistyökomitean pankkiunionityöryhmä, jossa Valtiontalouden tarkastusvirasto on jäsen.

Rinnakkaistarkastukseen osallistuivat Valtiontalouden tarkastusviraston lisäksi Itävallan, Viron, Saksan, Alankomaiden, Portugalin sekä Espanjan tarkastusvirastot. Tarkastukset kohdistuivat kunkin maan kansalliseen kriisinratkaisuviranomaiseen, joiden vastuulla on pienten ja keskisuurten pankkien kriisinratkaisun suunnittelu. Suomessa kansallisena kriisinratkaisuviranomaisena toimii Rahoitusvakausvirasto, ja VTV julkaisi osana rinnakkaistarkastusta viime maaliskuussa tuloksellisuustarkastuskertomuksen Rahoitusvakausviraston toiminta osana pankkiunionin yhteistä kriisinratkaisumekanismia.

Rinnakkaistarkastuksen Preparation for resolution of medium-sized and small banks in the euro area -raportissa havaittiin, että pienten ja keskisuurten pankkien kriisinratkaisunsuunnittelu on käynnistynyt hyvin, mutta kriisinratkaisunsuunnittelun toteutuksessa on maakohtaisia eroja. Raportin sisältämät päähavainnot ovat:

  • Kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten raportointi toiminnastaan ei erottele kriisinratkaisusuunnitteluun käytettyjä resursseja pankin koon mukaan. Raportissa suositellaan, että jatkossa kriisinratkaisuviranomaiset raportoivat erikseen suurten pankkien ja muiden pankkien kriisinratkaisunsuunnitteluun allokoidut kustannukset ja henkilötyöpäivät.

  • Tarkastuksen toteutuksen aikana kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset saivat pienten ja keskisuurten pankkien kriisinratkaisusuunnitteluun rajatusti ohjeistusta Yhteiseltä kriisinratkaisuneuvostolta (Single Resolution Board), jonka seurauksena kriisinratkaisuviranomaiset ovat kehittäneet suunnitelmien laatimiseen omaa sisäistä ohjeistusta. Tämän nähtiin mahdollisesti johtavan eriäviin lähestymis- ja toimintatapoihin kriisinratkaisusuunnitelmissa eri maiden kriisinratkaisuviranomaisten välillä. Raportissa suositellaan, että Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto sekä kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset kehittävät yhteisen ohjeistuksen pienten ja keskisuurten pankkien kriisinratkaisusuunnitteluun.

  • Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston asettamien ehtojen vuoksi tarkastusviranomaiset eivät voineet ottaa rinnakkaistarkastuksessa huomioon neuvoston antamaa pienten ja keskisuurten pankkien kriisinratkaisusuunnittelua koskevaa sisäistä ohjeistusta. Tämän valossa Euroopan Unionin ulkoisten tarkastusviranomaisten yhteistyökomitea suosittelee Euroopan ja kansallisen tason toimijoita vahvistamaan pankkien kriisinratkaisun ulkoista tarkastusta ja etenkin tarkastusviranomaisten rajoittamatonta pääsyä tarkastustyölle olennaiseen tietoon.

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan englanniksi EU-maiden tarkastusvirastojen ja yhteistyökomitean sivuilta.

Kategoriat