Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle

Tarkastusvaliokunta korostaa VTV:n vuosikertomuksen pohjalta pitkän aikavälin kestävän kehityksen tavoitteiden roolia julkisissa hankinnoissa

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mukaan kestävän kehityksen politiikkatavoitteiden tulee olla nykyistä selkeämpiä ja mitattavampia, jotta niitä voidaan huomioida paremmin myös julkisissa hankinnoissa. VTV:n vuosikertomuksessa ehdotettu kansallinen hankintastrategia voi parantaa tavoitteisiin sitoutumista.

Cleantech-hankintojen edistämistavoitteiden arviointi oli yksi neljästä VTV:n vuosikertomuksen 2019 teemasta. VTV:n mukaan julkisilla hankinnoilla voidaan edistää ympäristön ja talouden kestävyystavoitteiden saavuttamista, jos nämä tavoitteet huomioidaan hankinnoista päätettäessä. Hankintaosaamisessa on kuitenkin puutteita ja tavoitteiden edistäminen kärsii vastuun jakautumisesta useiden ministeriöiden kesken.

VTV ehdotti vuosikertomuksessa, että valtion eri tahoja ja kuntia tulisi sitouttaa yhteisiin päämääriin kansallisella hankintastrategialla ja pitkän aikavälin konkreettisilla ympäristötavoitteilla, joita seurataan järjestelmällisesti. Näin toimitaan esimerkiksi Ruotsissa.

Tarkastusvaliokunta tukee VTV:n näkemystä, että hankintaosaamista tulee parantaa, strategista johtamista lisätä ja riskienhallintaa kehittää kaikilla hankinnan tasoilla.

Tarkastusvaliokunnan mietinnön mukaan valtioneuvoston eri vaalikausina antamilla periaatepäätöksillä ja epäselvästi ilmaistuilla tai päällekkäisillä politiikkatavoitteilla on ollut vaikeaa järjestelmällisesti ohjata valtionhallintoa kohti ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Tarkastusvaliokunta pitääkin hyvänä, että työ kansallisen hankintastrategian aikaansaamiseksi on käynnistynyt ja tuloksia voidaan odottaa jo tämän vuoden kuluessa.

VTV:n vuosikertomuksessa esitetyt johtopäätökset perustuvat kolmeen vuonna 2019 tehtyyn tuloksellisuustarkastukseen: Valtio cleantech-hankintojen edistäjänä — Cleantech-hankintojen toteuttaminen (2/2019), Valtio cleantech-hankintojen edistäjänä — Cleantech-hankintojen kehittäminen julkishallinnossa (3/2019) ja Biotalous hallituksen kärkihankkeena — kärkihankerahoituksen kokonaisuus (13/2019).

 

Kategoriat