Biotalous hallituksen kärkihankkeena – kärkihankerahoituksen kokonaisuus

Pääministeri Sipilän hallitus kohdensi biotaloudelle ja puhtaille ratkaisuille yhteensä 323 miljoonaa euroa ja perusti viisi kärkihanketta. Hankkeiden tavoitteet saavutettiin kuitenkin vain osittain. VTV arvioi, millaiset edellytykset kärkihankejärjestelmä loi tavoitteiden saavuttamiselle. Lisäksi VTV arvioi hallituksen uutta strategiamallin ja kärkihankejärjestelmän toimivuutta.

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman yksi painopistealue oli Biotalous ja puhtaat ratkaisut, joka koostui viidestä kärkihankkeesta. Painopistealueelle kohdennettiin yhteensä 323 miljoonaa euroa, ja sille asetettiin neljä hallituskauden tavoitetta. Toimintaa painopistealueella johti ministerityöryhmä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi, miten hyvin painopistealueella saavutettiin hallituskauden tavoitteet ja millaiset edellytykset toiminnan valmistelu ja toimeenpano antoivat niiden saavuttamiselle. Lisäksi tarkastuksessa arvioidaan hallituksen uuden strategiamallin ja kärkihankejärjestelmän toimivuutta.

Tarkastushavaintojen perusteella painopistealueen toiminnan valmistelu ja toimeenpano antoivat sinänsä hyvät edellytykset hallituskauden tavoitteiden saavuttamiselle. Tavoitteet saavutettiin kuitenkin vain osittain. Energia- ja ilmastotavoitteet tullaan saavuttamaan, ja norminpurkutavoite saavutettiin hyvin. Työpaikkoja syntyi biotalouteen ja cleantechiin vain vähän, eivätkä elintarvikkeiden kauppatase ja maatalouden kannattavuus parantuneet.

Hankekokonaisuuden organisointi oli tarkoituksenmukaista ja tehokasta. Suunnitellut ja rahoitetut toimenpiteet toteutettiin, ja uuden strategiamallin toimivuutta arvioitiin jo toiminnan aikana. Tavoitteet, tehtävät, vastuut ja aikataulut oli määritetty. Tavoitteita seurattiin jatkuvasti, ja seurannalle oli määritelty indikaattorit. Myös tiedonvälitys ministeriöiden ja ministerityöryhmän välillä sujui.

Kun hallituksen uutta strategiamallia ja kärkihankejärjestelmää kehitetään jatkossa, tarkastusvirasto kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota ministerityöryhmien ohjeistamiseen, jotta varmistetaan niiden sujuva, tehokas ja systemaattinen työskentely. Valtioneuvoston kanslian tulisi laatia ohjeistus niistä asioista, toimista, suunnitelmista ja menettelytavoista, joista tulisi sopia kirjallisesti ministerityöryhmissä heti painopistealueen toiminnan alkaessa. Kirjauksista muodostuisi painopistealueelle ministerityöryhmän yhdessä hyväksymä toimintakäsikirja.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-471-2