Tarkastusvirasto odottaa viimeisiä ilmoituksia vaalirahoituksesta

Nopein ja luotettavin tapa tehdä ilmoitus on täyttää lomake verkkopalvelussa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on lähettänyt kehotuskirjeen niille kuntavaalien 2021 ilmoitusvelvollisille, jotka eivät olleet tehneet vaalirahoitusilmoitusta määräaikaan mennessä. Kehotuskirjeiden vastaanottajien on syytä toimia pikaisesti ja tehdä oma vaalirahoitusilmoituksensa. Tällä hetkellä vaalirahoitusilmoitus puuttuu 1 510 ilmoitusvelvolliselta.

Vaalirahoitusilmoitus kannattaa tehdä verkkopalvelussa osoitteessa www.vaalirahoitusvalvonta.fi. Sähköisesti tehtävän ilmoituksen etuja ovat järjestelmän toimintavarmuus ja luotettavuus: verkkopalvelun kautta tehdyt ilmoitukset saapuvat VTV:lle heti, kun ilmoitusvelvollinen painaa ”Lähetä”-painiketta.

Jos kuitenkin haluaa lähettää vaalirahoitusilmoituksen postitse, olisi ilmoituksen tekijän hyvä itse seurata, että oma ilmoitus on saapunut perille tarkastusvirastoon. VTV julkaisee viivytyksettä myös postitse saapuneet ilmoitukset verkkopalvelussaan. Kannattaa siis tarkistaa, että oma postitse toimitettu ilmoitus näkyy myöhemmin vaalirahoitusvalvonnan verkkosivuilla.

Vaalirahoitusilmoitusten määräaika umpeutui 16.8.2021, jolloin verkossa tehtävät ilmoitukset piti tehdä klo 24 mennessä ja postitse lähetettyjen ilmoitusten piti saapua VTV:lle klo 15 mennessä. Kaikki tämän jälkeen saapuneet ilmoitukset merkittiin myöhästyneiksi.

VTV lähetti jo kesäkuussa vaalituloksen vahvistamisen jälkeen valtuustoon valituille ja varavaltuutetuille kirjeen, jossa muistutettiin tekemään lakisääteinen vaalirahoitusilmoitus määräaikaan mennessä. Noin 86 prosenttia ilmoitusvelvollisista teki vaalirahoituslaissa vaaditun vaalirahoitusilmoituksen ajoissa. Ilmoituksia on tehty myös määräajan jälkeen, ja 2 001 ilmoitusvelvolliselle VTV lähetti erillisen kehotuskirjeen asiasta.

Kategoriat