Revisionsverket väntar på de sista valfinansieringsredovisningarna

Det snabbaste och mest tillförlitliga sättet att göra redovisningen är att fylla i blanketten i webbtjänsten.

Statens revisionsverk har skickat ett uppmaningsbrev till de redovisningsskyldiga vid kommunalvalet 2021 som inte gjort valfinansieringsredovisningen inom utsatt tid. Mottagarna av uppmaningsbrevet bör agera snabbt och göra sin egen valfinansieringsredovisning.

Det lönar sig att göra redovisningen i webbtjänsten på adressen https://vaalirahoitusvalvonta.fi. Fördelarna med en elektronisk redovisning är systemets funktionssäkerhet och tillförlitlighet: redovisningar som gjorts via webbtjänsten anländer till revisionsverket genast när den rapporteringsskyldige klickar på knappen “Skicka”.

Om man ändå vill skicka redovisningen per post, är det bra om den redovisningsskyldige själv följer med att redovisningen har kommit fram till revisionsverket. Revisionsverket publicerar utan dröjsmål också redovisningarna som inkommit per post i sin webbtjänst. Det lönar sig alltså att kontrollera att den egna redovisningen som sänts per post senare syns på valfinansieringstillsynens webbplats.

Tidsfristen för valfinansieringsredovisningen löpte ut den 16 augusti 2021, då redovisningarna som gjordes på nätet skulle vara gjorda senast kl. 24 och redovisningarna som skickats per post skulle vara hos revisionsverket senast kl. 15. Alla redovisningar som inkommit efter detta antecknades som försenade.

Redan i juni efter att valresultatet hade fastställts skickade revisionsverket ett brev till dem som valts till fullmäktige och till ersättare i fullmäktige. I brevet påminde man om att göra den lagstadgade valfinansieringsredovisningen inom utsatt tid. Cirka 86 procent av de redovisningsskyldiga gjorde valfinansieringsredovisningen som krävs i valfinansieringslagen i tid. Redovisningar har också gjorts efter tidsfristen, och revisionsverket har skickat ett separat uppmaningsbrev till 2 001 redovisningsskyldiga.

kategorier