Vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä halutaan lisätä – pohjatyö tehty, valmistelu jatkuu

Parlamentaarinen vaalityöryhmä selvitti vaalilain, puoluelain ja vaalirahoituslain kehittämistarpeita.

Valtioneuvoston asettama parlamentaarinen vaalityöryhmä esittää laajassa loppuraportissaan useita muutoksia vaali- ja puoluelainsäädäntöön. Muutokset lisäisivät merkittävästi vaalikampanjoiden rahoituksen läpinäkyvyyttä.

Työryhmään kuuluivat kaikkien eduskuntapuolueiden puoluesihteerit sekä asiantuntijoita eri organisaatioista. VTV:tä työryhmässä edustivat ylitarkastaja Jonna Carlson ja johtava lainsäädäntöasiantuntija Kaj von Hertzen.

”Vaalirahoituslainsäädännön päivittämiseksi on tehty hyvä pohjatyö parlamentaarisessa vaalityöryhmässä. Ehdotettujen uudistusten läpivieminen lainsäädäntöön parantaa vaalirahoituksen valvonnan edellytyksiä ja lisää vaalirahoituksen avoimuutta”, Carlson kertoo.

Työryhmän muutosehdotukset etenevät seuraavaksi oikeusministeriön lainvalmisteluun, ja niistä valmistellaan hallituksen esitys kevään 2022 aikana.

”On tärkeää muistaa, että työryhmän ehdotukset muokkautuvat edelleen lainvalmisteluvaiheessa ja lopullisesta muodosta päättää vasta eduskunta ”, von Hertzen sanoo.

Suurten lainanantajien nimet julki

Parlamentaarinen työryhmä esittää, että vaalikampanjoille suuria lainoja antaneiden nimet tulisi julkistaa.

Aluevaaleissa, eduskuntavaaleissa, europarlamenttivaaleissa ja presidentinvaalissa lainanantajan nimi julkistettaisiin, jos laina on suuruudeltaan 1 500 euroa tai enemmän. Kuntavaaleissa nimi julkistettaisiin, jos laina on 800 euroa tai enemmän.

Jos lainanantajana on rahoituslaitos, riittäisi tieto, että kyseessä on rahoituslaitoksen antama laina.

Mahdollisuus uhkasakon käyttöön laajenee

Työryhmä kannattaa sitä, että VTV:n mahdollisuuksia valvoa vaalirahoitusta parannetaan laajemmalla uhkasakon käytöllä tarpeen mukaan.

Jatkossa tilanteissa, joissa ilmoitusvelvollinen ei toimita pyydettyjä lisätietoja tai selvityksiä vaalirahoituksestaan tai esimerkiksi kampanjaan otettujen lainojen takaisinmaksusta, olisi valvonnassa mahdollista käyttää uhkasakkoa.

Kampanjatili ja vertailutietojen saanti jatkoselvitykseen

Työryhmä tukee ajatusta, että kampanjatilin mahdollista käyttöönottoa eduskunta-, europarlamentti- ja presidentinvaaleissa selvitetään. Lisäksi työryhmä pitää tarpeellisena selvittää, voisiko VTV saada oikeuden vertailutietojen saantiin kampanjaan tukea antaneilta sekä palveluita ja tuotteita toimittaneilta.

Parlamentaarinen vaalityöryhmä aloitti työnsä vuoden 2020 alkupuolella. Sen tavoitteena oli selvittää mm. vaalilain, puoluelain ja vaalirahoituslain kehittämistarpeita ja tehdä tarpeelliset muutosehdotukset.

Kategoriat