Valtion rakennusomaisuutta voisi hallita nykyistä kunnianhimoisemmin

VTV:n mukaan valtiolla on pääosin hyvät edellytykset hallita rakennusomaisuuden elinkaarta. Silti elinkaarivaikutukset voisi ottaa entistä paremmin huomioon, kun investointipäätöksiä tehdään.

Rakennukset muodostavat valtion aineellisesta omaisuudesta suuren siivun. Niiden tasearvo on yhteensä noin neljä miljardia euroa. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) selvitti, millaiset edellytykset valtion viranomaisilla on hoitaa rakennusomaisuutta koko sen elinkaaren ajan ja tuli siihen tulokseen, että edellytykset ovat hyvät.

”Pääosin ohjaus on ollut riittävää, toimintatavat kunnossa ja investointipäätöksissä otetaan vaatimusten mukaisella tavalla huomioon elinkaaren mittaiset hyödyt ja kustannukset”, VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Hanna Virta luettelee.

Silti elinkaariajattelua voisi Virran mukaan ohjata entistä kunnianhimoisemmin. Esimerkiksi rakennusomaisuuden käyttöön liittyviä ympäristövaikutuksia tunnistetaan mutta ei vielä arvioida systemaattisesti.

”Kun rakennusinvestointeja harkitaan, eri elinkaarivaikutuksia voisi käyttää nykyistä enemmän päätösten perustana. Valtion kiinteistöstrategia ohjaa jo nyt tarkastelemaan rakennusomaisuuden elinkaarivaikutuksia laaja-alaisesti valtion kokonaisedun eri näkökulmista. Kokonaisetu on kuitenkin ollut kovin tulkinnanvarainen asia”, Virta toteaa.

Valtio on parhaillaan uudistamassa kiinteistöstrategiaansa. Se saanee päivänvalon vuodenvaihteessa. Valtiovarainministeriön vetämän kehittämisryhmän loppuraportissa on ehdotettu myös toimitilastrategian päivittämistä.

VTV:n tarkastuksessa arvioitiin Senaatti-kiinteistöjen, Suomenlinnan hoitokunnan ja ulkoministeriön toimintaa. Ulkoministeriön osalta huomattiin, että kiinteistöjen hallinta ulkomailla on ollut erityisen haastavaa. Esimerkiksi kiinteistönhoidon tehtävien vastuuttamisessa ja tiedonkulussa on ollut puutteita ja siksi tilannetta pitää vielä seurata.

”Ulkoministeriö on kuitenkin ihan viime aikoina parantanut selvästi toimintatapojaan, eli nyt on jäätävä katsomaan, miten uudistukset toimivat”, VTV:n ylitarkastaja Sanna Ollila kertoo.

Valtion rakennusomaisuuteen kuuluu muun muassa puolustusvoimien tiloja, toimistoja, vankiloita, kulttuuriperintörakennuksia ja poliisi- ja oikeustaloja.

Tarkastusvirasto on tänä vuonna selvittänyt laajasti sitä, kuinka hyvin valtio pitää huolta aineellisen omaisuutensa elinkaaresta. Kahdessa aiemmassa tarkastuksessa todettiin, että kone- ja laiteomaisuutta hallitaan pääosin hyvin ja liikenneverkon hoidossa on sovitettava uusinvestoinnit ja ylläpidon kustannukset toisiinsa. VTV:n vuosikertomuksessa tiivistetty viesti oli, että yleisesti investointeja olisi tarkasteltava niiden koko elinkaaren ajalta.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa Suomella on tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035. Jatkossa onkin valmistauduttava siihen, että rakennettuun ympäristöön kohdistuvat ilmastovaatimukset tiukkenevat. Kiinteistö- ja rakentamisalan energiankulutus vastaa 35 prosenttia Suomen kokonaisenergiankulutuksesta. Rakennusten osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin 30 prosenttia.

Tutustu julkaisuun: Valtion rakennusomaisuuden elinkaaren hallinta

Kategoriat