Valtion tilintarkastuskertomukset vuodelta 2018 ovat valmistuneet

VTV on tarkastanut valtion, ministeriöiden ja muiden virastojen tilinpäätökset vuodelta 2018 ja antanut niistä tilintarkastuskertomukset.

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, ministeriöiden ja muiden tilinpäätösvelvollisten virastojen tilinpäätökset. Lisäksi VTV tarkastaa kolmen valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset. Yhteensä tarkastusvirasto antoi viime vuodelta 67 tilintarkastuskertomusta.

Valtaosa tarkastetuista, kolme rahastoa ja 47 kirjanpitoyksikköä, sai puhtaan tilintarkastuskertomuksen, eli taloudenhoidossa ei havaittu puutteita tilinpäätöksessä tai taloudenhoidon menettelyissä. Mukautettu eli huomautuksen sisältävä tilintarkastuskertomus annettiin valtion ja kuudentoista kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä.

Yksi tarkastusviraston tärkeimmistä tehtävistä on tarkastaa, noudattavatko kirjanpitoyksiköt eduskunnan päättämää valtion talousarviota. Mikäli talousarviota tai sitä koskevia keskeisiä säännöksiä ei ole kaikilta osin noudatettu, tarkastusvirasto antaa yksilöidyn kielteisen laillisuuskannanoton.

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisia menettelyjä todettiin seitsemän kirjanpitoyksikön tilintarkastuksessa. Määrä on laskenut hieman edellisvuosista. Kielteinen laillisuuskannanotto liittyy usein esimerkiksi siihen, että määräraha on käytetty vääränä varainhoitovuonna tai toiseen tarkoitukseen, kuin mihin se on talousarviossa osoitettu.

Lue lisää ja tutustu uusiin tilintarkastuksiin

Kategoriat